สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปดอกบัวสัตตบงกช มีเสมาบนดอกบัว ที่ก้านบัวมีแถบครึ่งวงกลม ปลายพริ้ว จารึกชื่อ ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
รูปสัญลักษณ์ของโรงเรียน
อักษรย่อ น.น.
สีประจำโรงเรียน เหลือง - แดง
คติพจน์ สจฺจํ เว อมตา วาจา แปลว่า คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย
คำขวัญ เรียนเด่น เล่นดี รักศักดิ์ศรี มีวินัย
เพลงประจำสถาบัน มาร์ชนันทมุนี, มาร์ชเหลืองแดง, คืนสู่เหย้า และอาลัยเหลืองแดง
ที่ตั้ง 54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 0-2977-4214, 0-2581-1825
โทรสาร 0-2581-5571