เชิญชมวิดีโอแนะนำแหล่งเรียนรู้ศูนย์ประวัติศาสตร์ ร.ร.ปทุมธานี "นันทมนุนีบำรุง"
         
       
         
  เชิญชมวิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางหลวงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ

กลับไปหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 
last update : 4 พฤศจิกายน 2553
Thursday, 21 July, 2011 20:04 -->

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun@gmail.com