โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

ประกาศเปิดเรียนเลื่อนเป็นวันที่ 8 พ.ย.2553 เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม.ขอเชิญร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า วันที่ 18 ธันวาคม 2553.ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

โครงสร้างการบริหาร
 

ผอ.สาทร สมบุญ

 
 
นายสาทร  สมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
     
รองธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์
 
รองธรรมสรณ์  บัวสาย
นางสาวธปารย์เอื้อ   มณีสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางธรรมสรณ์   บัวสาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
last update : 4 พฤศจิกายน 2553 <kroo.wi>
23 February, 2012 1:20 PM ->

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : wi501@hotmail.com, kwan.ict@hotmail.com, nokni_wanpen@hotmail.com