โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

เชิญชมภาพวิดีโอแนะนำศูนย์
ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
Website Traffic Statistics

    
   

เรื่อง
ดาวน์โหลด
>> แบบฟอร์มขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
>> แบบฟอร์มอนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน
- แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร (สำหรับครู)
- แบบบันทึกข้อความ
- ใบลา (สำหรับครู)
- แบบขออนุญาตไปราชการ
- แบบขอความอนุเคราะห์
27-28 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนช่วยกันพัฒนาโรงเรียน โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


 

นางสุภาพร นาคสืบมี
 
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนผัง ร.ร.
โทรทัศน์ครู

เว็บสื่อสร้างสรรค์...
สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
โรงเรียนในฝัน


 
 
  
  
  

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2016
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun@pathumnun.ac.th