แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ตั้งและประวัติความสำคัญ รวมทั้งประวัติบุคคลที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์

 

 

ลำดับ

โรงเรียน

ลำดับ

โรงเรียน

1.

ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

23.

ปทุมวิไล

2.

วัดสุวรรณจินดาราม

24.

วัดไพร่ฟ้า

3.

บางโพธิ์ใหม่

25.

บางกุฎีทอง

4.

ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล)

26.

สุลักขณะ

5.

บัวแก้วเกษร

27.

คลองพระอุดม

6.

บ้านคลองขวางบน

28.

คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)

7.

วัดสุทธาวาส

29.

สังข์อ่ำวิทยา

8.

ชุมชนวัดหน้าไม้

30.

วัดกล้าชอุ่ม

9.

วัดบ่อเงิน

31.

บ้านบึง

10.

ลำสนุ่น

32.

บางชวดอนุสรณ์

11.

สามัคคีราษฎร์บำรุง

33.

เจริญวิทยา

12.

วัดศิริจันทาราม

34.

วัดหว่านบุญ

13.

มัธยมวัดหัถสารเกษตร

35.

อินทรนาวีราษฏร์อุปถัมภ์

14.

ลิ้นจี่อุทิศ

36.

วัดบัวขวัญ

15.

วัดอู่ข้าว

37.

คลองบางโพธิ์

16.

ชุมชนวัดจันทร์กะพ้อ

38.

วัดลาดหลุมแก้ว

17.

วัดปทุมทอง

39.

วัดเนกขัมมาราม

18.

คลองบ้านพร้าว

40.

สามวาวิทยา

19.

สุเหร่าใหม่เจริญ

41.

บางโพธิ์เหนือ

20.

ชุมชนวัดไก่เตี้ย

42.

ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"

21.

วัดท้ายเกาะ

43.

ศาลาพัน

22.

วัดสามัคคิยาราม

44.

วัดสะแก

  home