ภาพกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี

Thumbnail Image Table
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (1).jpg
3/11/2560 16:50:32
Size (KB)  :  221 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (2).jpg
3/11/2560 16:50:31
Size (KB)  :  291 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (3).jpg
3/11/2560 16:50:30
Size (KB)  :  323 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (4).jpg
3/11/2560 16:50:29
Size (KB)  :  232 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (5).jpg
3/11/2560 16:50:25
Size (KB)  :  277 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (6).jpg
3/11/2560 16:50:22
Size (KB)  :  232 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (7).jpg
3/11/2560 16:50:54
Size (KB)  :  207 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (8).jpg
3/11/2560 16:52:29
Size (KB)  :  205 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (9).jpg
3/11/2560 16:52:28
Size (KB)  :  164 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (10).jpg
3/11/2560 16:50:05
Size (KB)  :  409 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (11).jpg
3/11/2560 16:52:53
Size (KB)  :  397 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (12).jpg
3/11/2560 16:52:52
Size (KB)  :  425 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (13).jpg
3/11/2560 16:52:51
Size (KB)  :  452 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (14).jpg
3/11/2560 16:52:50
Size (KB)  :  452 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (15).jpg
3/11/2560 16:52:49
Size (KB)  :  465 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (16).jpg
3/11/2560 16:52:48
Size (KB)  :  470 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (17).jpg
3/11/2560 16:52:47
Size (KB)  :  452 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (18).jpg
3/11/2560 16:52:46
Size (KB)  :  443 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (19).jpg
3/11/2560 16:52:44
Size (KB)  :  495 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (20).jpg
3/11/2560 16:52:43
Size (KB)  :  454 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (21).jpg
3/11/2560 16:52:42
Size (KB)  :  469 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (22).jpg
3/11/2560 16:52:41
Size (KB)  :  450 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (23).jpg
3/11/2560 16:52:40
Size (KB)  :  386 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (24).jpg
3/11/2560 16:52:39
Size (KB)  :  369 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (25).jpg
3/11/2560 16:52:38
Size (KB)  :  373 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (26).jpg
3/11/2560 16:52:37
Size (KB)  :  451 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (27).jpg
3/11/2560 16:52:36
Size (KB)  :  492 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (28).jpg
3/11/2560 16:52:35
Size (KB)  :  441 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (29).jpg
3/11/2560 16:52:34
Size (KB)  :  435 KB
ร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง (30).jpg
3/11/2560 16:52:33
Size (KB)  :  386 KB
Pages:     1