ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียนร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Thumbnail Image Table
IMG_9730.JPG
4/7/2560 8:37:16
Size (KB)  :  3,922 KB
IMG_9731.JPG
4/7/2560 8:37:38
Size (KB)  :  3,552 KB
IMG_9732.JPG
4/7/2560 8:39:04
Size (KB)  :  3,038 KB
IMG_9733.JPG
4/7/2560 8:39:30
Size (KB)  :  3,479 KB
IMG_9734.JPG
4/7/2560 8:39:46
Size (KB)  :  3,295 KB
IMG_9735.JPG
4/7/2560 8:39:52
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_9736.JPG
4/7/2560 8:40:04
Size (KB)  :  3,200 KB
IMG_9737.JPG
4/7/2560 8:40:12
Size (KB)  :  2,855 KB
IMG_9738.JPG
4/7/2560 8:40:22
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG_9739.JPG
4/7/2560 8:40:28
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_9740.JPG
4/7/2560 8:40:40
Size (KB)  :  2,983 KB
IMG_9742.JPG
4/7/2560 8:40:54
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_9743.JPG
4/7/2560 8:41:18
Size (KB)  :  2,897 KB
IMG_9744.JPG
4/7/2560 8:41:26
Size (KB)  :  2,779 KB
IMG_9745.JPG
4/7/2560 8:42:00
Size (KB)  :  2,914 KB
IMG_9746.JPG
4/7/2560 8:42:20
Size (KB)  :  2,966 KB
IMG_9747.JPG
4/7/2560 8:42:50
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_9748.JPG
4/7/2560 8:43:20
Size (KB)  :  3,073 KB
IMG_9749.JPG
4/7/2560 8:43:44
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_9750.JPG
4/7/2560 8:43:58
Size (KB)  :  2,810 KB
IMG_9751.JPG
4/7/2560 8:44:26
Size (KB)  :  2,876 KB
IMG_9752.JPG
4/7/2560 8:45:24
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_9753.JPG
4/7/2560 8:45:48
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_9754.JPG
4/7/2560 8:45:52
Size (KB)  :  2,839 KB
IMG_9755.JPG
4/7/2560 8:46:04
Size (KB)  :  2,811 KB
IMG_9757.JPG
4/7/2560 8:47:18
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_9758.JPG
4/7/2560 8:47:40
Size (KB)  :  3,014 KB
IMG_9759.JPG
4/7/2560 8:47:52
Size (KB)  :  3,259 KB
IMG_9760.JPG
4/7/2560 8:48:16
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_9761.JPG
4/7/2560 8:49:22
Size (KB)  :  2,957 KB
IMG_9762.JPG
4/7/2560 8:49:48
Size (KB)  :  2,904 KB
IMG_9763.JPG
4/7/2560 8:51:32
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_9764.JPG
4/7/2560 8:52:50
Size (KB)  :  3,337 KB
IMG_9765.JPG
4/7/2560 8:52:56
Size (KB)  :  3,288 KB
IMG_9766.JPG
4/7/2560 8:53:36
Size (KB)  :  2,628 KB
IMG_9767.JPG
4/7/2560 8:54:00
Size (KB)  :  3,539 KB
IMG_9768.JPG
4/7/2560 8:54:18
Size (KB)  :  3,738 KB
IMG_9769.JPG
4/7/2560 8:59:28
Size (KB)  :  3,139 KB
IMG_9770.JPG
4/7/2560 8:59:54
Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_9771.JPG
4/7/2560 9:00:20
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_9772.JPG
4/7/2560 9:00:48
Size (KB)  :  2,863 KB
IMG_9773.JPG
4/7/2560 9:01:16
Size (KB)  :  2,738 KB
IMG_9774.JPG
4/7/2560 9:01:22
Size (KB)  :  2,663 KB
IMG_9775.JPG
4/7/2560 9:01:54
Size (KB)  :  2,725 KB
IMG_9776.JPG
4/7/2560 9:02:04
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_9777.JPG
4/7/2560 9:02:22
Size (KB)  :  2,811 KB
IMG_9778.JPG
4/7/2560 9:02:38
Size (KB)  :  2,918 KB
Pages:     1