ภาพกิจกรรมการพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ให้แก่คุณครูและนักเรียน

Thumbnail Image Table
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (1).JPG
4/12/2560 8:02:10
Size (KB)  :  5,377 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (2).JPG
4/12/2560 8:02:34
Size (KB)  :  5,819 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (3).JPG
4/12/2560 8:02:46
Size (KB)  :  5,354 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (4).JPG
4/12/2560 8:02:58
Size (KB)  :  6,077 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (5).JPG
4/12/2560 8:03:16
Size (KB)  :  5,461 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (6).JPG
4/12/2560 8:03:34
Size (KB)  :  5,213 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (7).JPG
4/12/2560 8:03:52
Size (KB)  :  5,618 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (8).JPG
4/12/2560 8:04:06
Size (KB)  :  5,588 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (9).JPG
4/12/2560 8:04:20
Size (KB)  :  4,581 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (10).JPG
4/12/2560 8:04:48
Size (KB)  :  4,130 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (11).JPG
4/12/2560 8:04:52
Size (KB)  :  4,772 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (12).JPG
4/12/2560 8:04:58
Size (KB)  :  4,664 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (13).JPG
4/12/2560 8:05:02
Size (KB)  :  4,730 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (14).JPG
4/12/2560 8:05:10
Size (KB)  :  4,960 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (15).JPG
4/12/2560 8:05:18
Size (KB)  :  4,966 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (16).JPG
4/12/2560 8:05:24
Size (KB)  :  4,763 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (17).JPG
4/12/2560 8:05:30
Size (KB)  :  4,929 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (18).JPG
4/12/2560 8:05:44
Size (KB)  :  4,111 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (19).JPG
4/12/2560 8:05:52
Size (KB)  :  4,534 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (20).JPG
4/12/2560 8:06:06
Size (KB)  :  5,360 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (21).JPG
4/12/2560 8:06:26
Size (KB)  :  5,102 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (22).JPG
4/12/2560 8:06:38
Size (KB)  :  4,854 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (23).JPG
4/12/2560 8:06:44
Size (KB)  :  4,648 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (24).JPG
4/12/2560 8:06:52
Size (KB)  :  4,835 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (25).JPG
4/12/2560 8:07:04
Size (KB)  :  4,968 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (26).JPG
4/12/2560 8:07:26
Size (KB)  :  5,719 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (27).JPG
4/12/2560 8:07:36
Size (KB)  :  5,420 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (28).JPG
4/12/2560 8:07:42
Size (KB)  :  6,008 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (29).JPG
4/12/2560 8:07:48
Size (KB)  :  5,899 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (30).JPG
4/12/2560 8:07:58
Size (KB)  :  5,810 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (31).JPG
4/12/2560 8:08:10
Size (KB)  :  5,308 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (32).JPG
4/12/2560 8:08:26
Size (KB)  :  4,732 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (33).JPG
4/12/2560 8:08:32
Size (KB)  :  5,087 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (34).JPG
4/12/2560 8:08:38
Size (KB)  :  4,983 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (35).JPG
4/12/2560 8:09:12
Size (KB)  :  4,707 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (36).JPG
4/12/2560 8:09:20
Size (KB)  :  4,846 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (37).JPG
4/12/2560 8:09:26
Size (KB)  :  5,071 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (38).JPG
4/12/2560 8:09:34
Size (KB)  :  4,974 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (39).JPG
4/12/2560 8:10:00
Size (KB)  :  4,166 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (40).JPG
4/12/2560 8:10:08
Size (KB)  :  4,328 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (41).JPG
4/12/2560 8:10:20
Size (KB)  :  4,475 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (42).JPG
4/12/2560 8:10:36
Size (KB)  :  5,126 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (43).JPG
4/12/2560 8:10:54
Size (KB)  :  5,167 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (44).JPG
4/12/2560 8:10:58
Size (KB)  :  4,109 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (45).JPG
4/12/2560 8:11:04
Size (KB)  :  3,869 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (46).JPG
4/12/2560 8:11:28
Size (KB)  :  4,244 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (47).JPG
4/12/2560 8:11:40
Size (KB)  :  5,072 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (48).JPG
4/12/2560 8:11:54
Size (KB)  :  5,292 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (49).JPG
4/12/2560 8:12:04
Size (KB)  :  4,738 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (50).JPG
4/12/2560 8:12:34
Size (KB)  :  5,253 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (51).JPG
4/12/2560 8:12:38
Size (KB)  :  5,213 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (52).JPG
4/12/2560 8:12:50
Size (KB)  :  4,964 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (53).JPG
4/12/2560 8:13:20
Size (KB)  :  4,935 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (54).JPG
4/12/2560 8:13:28
Size (KB)  :  4,369 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (55).JPG
4/12/2560 8:13:54
Size (KB)  :  4,981 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (56).JPG
4/12/2560 8:14:04
Size (KB)  :  4,846 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (57).JPG
4/12/2560 8:14:26
Size (KB)  :  4,489 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (58).JPG
4/12/2560 8:14:34
Size (KB)  :  4,623 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (59).JPG
4/12/2560 8:15:00
Size (KB)  :  5,008 KB
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (60).JPG
4/12/2560 8:15:24
Size (KB)  :  5,201 KB
Pages:     1 2