ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวจุดเทียนขาวถวายอาลัยครั้งสุดท้าย ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"

Thumbnail Image Table
ผู้ว่าแถลงข่าว (1).jpg
17/10/2560 18:14:37
Size (KB)  :  75 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (10).jpg
17/10/2560 18:21:48
Size (KB)  :  500 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (11).jpg
17/10/2560 18:21:41
Size (KB)  :  490 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (12).jpg
17/10/2560 18:21:35
Size (KB)  :  500 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (13).jpg
17/10/2560 18:21:18
Size (KB)  :  530 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (14).jpg
17/10/2560 18:21:12
Size (KB)  :  514 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (15).jpg
17/10/2560 18:21:07
Size (KB)  :  381 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (16).jpg
17/10/2560 18:21:07
Size (KB)  :  529 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (17).jpg
17/10/2560 18:21:06
Size (KB)  :  504 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (18).jpg
17/10/2560 18:21:05
Size (KB)  :  472 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (19).jpg
17/10/2560 18:21:04
Size (KB)  :  337 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (2).jpg
17/10/2560 18:14:28
Size (KB)  :  99 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (20).jpg
17/10/2560 18:21:04
Size (KB)  :  414 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (21).jpg
17/10/2560 18:21:03
Size (KB)  :  455 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (22).jpg
17/10/2560 18:21:03
Size (KB)  :  429 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (23).jpg
17/10/2560 18:21:02
Size (KB)  :  445 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (24).jpg
17/10/2560 18:21:01
Size (KB)  :  555 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (25).jpg
17/10/2560 18:21:00
Size (KB)  :  449 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (26).jpg
17/10/2560 18:20:59
Size (KB)  :  366 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (3).jpg
17/10/2560 18:14:24
Size (KB)  :  91 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (4).jpg
17/10/2560 18:14:17
Size (KB)  :  84 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (5).jpg
17/10/2560 18:14:32
Size (KB)  :  77 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (6).jpg
17/10/2560 18:13:56
Size (KB)  :  76 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (7).jpg
17/10/2560 18:14:07
Size (KB)  :  87 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (8).jpg
17/10/2560 18:14:12
Size (KB)  :  97 KB
ผู้ว่าแถลงข่าว (9).jpg
17/10/2560 18:14:02
Size (KB)  :  90 KB
Pages:     1