ภาพกิจกรรมการกล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่

Thumbnail Image Table
IMG_9039.JPG
15/5/2560 8:02:44
Size (KB)  :  4,198 KB
IMG_9042.JPG
15/5/2560 8:02:54
Size (KB)  :  5,165 KB
IMG_9045.JPG
15/5/2560 8:03:06
Size (KB)  :  4,539 KB
IMG_9047.JPG
15/5/2560 8:03:30
Size (KB)  :  5,070 KB
IMG_9048.JPG
15/5/2560 8:03:56
Size (KB)  :  5,545 KB
IMG_9050.JPG
15/5/2560 8:04:46
Size (KB)  :  4,336 KB
IMG_9051.JPG
15/5/2560 8:04:52
Size (KB)  :  4,808 KB
IMG_9052.JPG
15/5/2560 8:05:26
Size (KB)  :  4,296 KB
IMG_9055.JPG
15/5/2560 8:06:10
Size (KB)  :  4,845 KB
IMG_9057.JPG
15/5/2560 8:07:06
Size (KB)  :  4,713 KB
IMG_9058.JPG
15/5/2560 8:11:18
Size (KB)  :  4,650 KB
Pages:     1