ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

Thumbnail Image Table
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (1).jpg
10/1/2561 12:00:58
Size (KB)  :  395 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (2).jpg
10/1/2561 12:00:57
Size (KB)  :  379 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (3).jpg
10/1/2561 12:00:56
Size (KB)  :  387 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (4).jpg
10/1/2561 12:00:56
Size (KB)  :  396 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (5).jpg
10/1/2561 12:00:55
Size (KB)  :  438 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (6).jpg
10/1/2561 12:00:54
Size (KB)  :  416 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (7).jpg
10/1/2561 12:00:54
Size (KB)  :  467 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (8).jpg
10/1/2561 12:00:53
Size (KB)  :  454 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (9).jpg
10/1/2561 12:00:52
Size (KB)  :  410 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (10).jpg
10/1/2561 12:00:51
Size (KB)  :  360 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (11).jpg
10/1/2561 12:00:51
Size (KB)  :  346 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (12).jpg
10/1/2561 12:00:50
Size (KB)  :  323 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (13).jpg
10/1/2561 12:00:49
Size (KB)  :  339 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (14).jpg
10/1/2561 12:00:48
Size (KB)  :  350 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (15).jpg
10/1/2561 12:00:48
Size (KB)  :  369 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (16).jpg
10/1/2561 12:00:47
Size (KB)  :  406 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (17).jpg
10/1/2561 11:57:59
Size (KB)  :  526 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (18).jpg
10/1/2561 11:57:59
Size (KB)  :  326 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (19).jpg
10/1/2561 11:57:58
Size (KB)  :  420 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (20).jpg
10/1/2561 11:57:57
Size (KB)  :  434 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (21).jpg
10/1/2561 11:57:57
Size (KB)  :  314 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (22).jpg
10/1/2561 11:57:56
Size (KB)  :  309 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (23).jpg
10/1/2561 11:57:56
Size (KB)  :  344 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (24).jpg
10/1/2561 11:57:55
Size (KB)  :  311 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (25).jpg
10/1/2561 11:57:54
Size (KB)  :  399 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (26).jpg
10/1/2561 11:57:54
Size (KB)  :  415 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (27).jpg
10/1/2561 11:57:53
Size (KB)  :  539 KB
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (28).jpg
10/1/2561 12:00:58
Size (KB)  :  379 KB
Pages:     1