ภาพกิจกรรมการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน

Thumbnail Image Table
IMG_9094.JPG
2/6/2560 9:55:32
Size (KB)  :  6,933 KB
IMG_9096.JPG
2/6/2560 9:55:54
Size (KB)  :  6,773 KB
IMG_9097.JPG
2/6/2560 9:55:58
Size (KB)  :  6,960 KB
IMG_9098.JPG
2/6/2560 9:56:36
Size (KB)  :  7,515 KB
IMG_9099.JPG
2/6/2560 9:57:24
Size (KB)  :  5,730 KB
IMG_9100.JPG
2/6/2560 9:57:58
Size (KB)  :  6,310 KB
IMG_9101.JPG
2/6/2560 9:58:48
Size (KB)  :  5,660 KB
IMG_9102.JPG
2/6/2560 9:59:04
Size (KB)  :  5,270 KB
IMG_9103.JPG
2/6/2560 9:59:22
Size (KB)  :  6,928 KB
IMG_9104.JPG
2/6/2560 9:59:30
Size (KB)  :  6,472 KB
IMG_9105.JPG
2/6/2560 9:59:42
Size (KB)  :  6,636 KB
IMG_9106.JPG
2/6/2560 9:59:50
Size (KB)  :  6,767 KB
IMG_9107.JPG
2/6/2560 10:01:46
Size (KB)  :  6,435 KB
IMG_9108.JPG
2/6/2560 10:02:00
Size (KB)  :  6,091 KB
IMG_9109.JPG
2/6/2560 10:02:08
Size (KB)  :  6,277 KB
IMG_9110.JPG
2/6/2560 10:02:22
Size (KB)  :  6,400 KB
IMG_9111.JPG
2/6/2560 10:02:42
Size (KB)  :  5,862 KB
IMG_9112.JPG
2/6/2560 10:07:28
Size (KB)  :  5,900 KB
IMG_9113.JPG
2/6/2560 10:07:32
Size (KB)  :  5,615 KB
IMG_9115.JPG
2/6/2560 10:07:58
Size (KB)  :  5,995 KB
IMG_9116.JPG
2/6/2560 10:09:28
Size (KB)  :  6,069 KB
IMG_9118.JPG
3/6/2560 12:26:58
Size (KB)  :  5,597 KB
IMG_9119.JPG
3/6/2560 12:27:06
Size (KB)  :  4,663 KB
IMG_9120.JPG
3/6/2560 12:27:46
Size (KB)  :  4,911 KB
IMG_9122.JPG
2/6/2560 10:19:24
Size (KB)  :  6,304 KB
IMG_9123.JPG
2/6/2560 10:20:32
Size (KB)  :  5,471 KB
IMG_9124.JPG
2/6/2560 10:20:40
Size (KB)  :  5,310 KB
IMG_9125.JPG
2/6/2560 10:21:38
Size (KB)  :  7,057 KB
IMG_9126.JPG
2/6/2560 10:27:58
Size (KB)  :  6,266 KB
IMG_9127.JPG
2/6/2560 10:28:06
Size (KB)  :  7,060 KB
IMG_9128.JPG
2/6/2560 10:28:18
Size (KB)  :  6,568 KB
IMG_9129.JPG
2/6/2560 10:28:22
Size (KB)  :  6,352 KB
IMG_9130.JPG
2/6/2560 10:28:30
Size (KB)  :  6,114 KB
IMG_9131.JPG
2/6/2560 10:28:34
Size (KB)  :  6,020 KB
IMG_9132.JPG
2/6/2560 10:28:50
Size (KB)  :  6,688 KB
IMG_9133.JPG
2/6/2560 10:29:06
Size (KB)  :  6,846 KB
IMG_9134.JPG
2/6/2560 10:29:14
Size (KB)  :  6,143 KB
IMG_9135.JPG
2/6/2560 10:29:18
Size (KB)  :  6,191 KB
IMG_9136.JPG
2/6/2560 10:29:28
Size (KB)  :  5,941 KB
IMG_9137.JPG
2/6/2560 10:29:36
Size (KB)  :  6,113 KB
IMG_9139.JPG
2/6/2560 10:29:56
Size (KB)  :  6,635 KB
IMG_9140.JPG
2/6/2560 10:30:02
Size (KB)  :  6,370 KB
IMG_9141.JPG
2/6/2560 10:30:22
Size (KB)  :  7,444 KB
IMG_9142.JPG
2/6/2560 10:30:54
Size (KB)  :  6,700 KB
IMG_9143.JPG
2/6/2560 10:31:02
Size (KB)  :  6,128 KB
IMG_9145.JPG
2/6/2560 10:31:14
Size (KB)  :  6,339 KB
IMG_9146.JPG
3/6/2560 12:41:02
Size (KB)  :  5,545 KB
IMG_9147.JPG
6/6/2560 18:05:20
Size (KB)  :  6,733 KB
IMG_9148.JPG
6/6/2560 18:06:29
Size (KB)  :  6,577 KB
IMG_9149.JPG
2/6/2560 10:32:08
Size (KB)  :  6,478 KB
IMG_9150.JPG
3/6/2560 11:54:48
Size (KB)  :  6,045 KB
IMG_9151.JPG
2/6/2560 10:32:28
Size (KB)  :  6,580 KB
IMG_9152.JPG
2/6/2560 10:32:36
Size (KB)  :  6,261 KB
IMG_9153.JPG
2/6/2560 10:32:50
Size (KB)  :  7,180 KB
IMG_9154.JPG
2/6/2560 10:33:00
Size (KB)  :  6,998 KB
IMG_9155.JPG
2/6/2560 10:33:12
Size (KB)  :  6,908 KB
IMG_9156.JPG
2/6/2560 10:33:38
Size (KB)  :  6,763 KB
IMG_9157.JPG
2/6/2560 10:33:44
Size (KB)  :  6,740 KB
Pages:     1