ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Thumbnail Image Table
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1.jpg
10/5/2560 15:53:14
Size (KB)  :  1,113 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-1.jpg
10/5/2560 15:54:19
Size (KB)  :  1,013 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-2.jpg
10/5/2560 15:57:10
Size (KB)  :  32 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-3.jpg
10/5/2560 15:56:44
Size (KB)  :  28 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-4.jpg
10/5/2560 15:56:51
Size (KB)  :  25 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-5.jpg
10/5/2560 15:56:48
Size (KB)  :  22 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-6.jpg
10/5/2560 15:57:05
Size (KB)  :  31 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-7.jpg
10/5/2560 15:57:01
Size (KB)  :  30 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-8.jpg
10/5/2560 15:56:58
Size (KB)  :  33 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-9.jpg
10/5/2560 15:57:07
Size (KB)  :  28 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-10.jpg
10/5/2560 15:56:55
Size (KB)  :  26 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-11.jpg
10/5/2560 15:56:37
Size (KB)  :  32 KB
2-4-05-60การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1-12.jpg
10/5/2560 15:56:40
Size (KB)  :  32 KB
Pages:     1