ภาพกิจกรรมการทำสอบPISA ประจำปีการศึกษา 2560

Thumbnail Image Table
IMG_9453.JPG
20/6/2560 9:00:46
Size (KB)  :  2,534 KB
IMG_9454.JPG
20/6/2560 9:01:02
Size (KB)  :  3,058 KB
IMG_9455.JPG
20/6/2560 9:15:58
Size (KB)  :  2,722 KB
IMG_9456.JPG
20/6/2560 9:16:22
Size (KB)  :  2,985 KB
IMG_9457.JPG
20/6/2560 9:16:30
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_9459.JPG
20/6/2560 9:17:28
Size (KB)  :  3,014 KB
IMG_9460.JPG
20/6/2560 9:17:34
Size (KB)  :  2,811 KB
IMG_9462.JPG
20/6/2560 9:18:32
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_9463.JPG
20/6/2560 9:20:26
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_9466.JPG
20/6/2560 9:21:08
Size (KB)  :  2,835 KB
IMG_9467.JPG
20/6/2560 9:22:04
Size (KB)  :  2,776 KB
IMG_9469.JPG
20/6/2560 9:23:14
Size (KB)  :  2,923 KB
IMG_9472.JPG
20/6/2560 9:24:20
Size (KB)  :  2,721 KB
IMG_9475.JPG
20/6/2560 9:26:26
Size (KB)  :  2,796 KB
IMG_9476.JPG
20/6/2560 9:26:32
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_9477.JPG
20/6/2560 9:27:00
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_9478.JPG
20/6/2560 9:27:46
Size (KB)  :  2,829 KB
IMG_9480.JPG
20/6/2560 9:28:04
Size (KB)  :  2,827 KB
IMG_9482.JPG
20/6/2560 9:29:16
Size (KB)  :  3,078 KB
IMG_9483.JPG
20/6/2560 9:29:34
Size (KB)  :  2,835 KB
IMG_9485.JPG
20/6/2560 9:31:12
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_9487.JPG
20/6/2560 9:31:30
Size (KB)  :  3,084 KB
IMG_9489.JPG
20/6/2560 9:31:54
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_9490.JPG
20/6/2560 9:34:00
Size (KB)  :  2,440 KB
IMG_9492.JPG
20/6/2560 9:34:20
Size (KB)  :  2,588 KB
IMG_9493.JPG
20/6/2560 9:35:18
Size (KB)  :  2,802 KB
IMG_9494.JPG
20/6/2560 9:37:46
Size (KB)  :  2,895 KB
IMG_9495.JPG
20/6/2560 9:38:02
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_9496.JPG
20/6/2560 9:38:46
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_9497.JPG
20/6/2560 9:38:52
Size (KB)  :  3,143 KB
IMG_9498.JPG
20/6/2560 9:39:08
Size (KB)  :  2,893 KB
IMG_9501.JPG
20/6/2560 9:41:46
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_9502.JPG
20/6/2560 9:41:52
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_9504.JPG
20/6/2560 9:45:00
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_9505.JPG
20/6/2560 9:45:16
Size (KB)  :  3,203 KB
IMG_9506.JPG
20/6/2560 9:45:26
Size (KB)  :  2,772 KB
IMG_9507.JPG
20/6/2560 9:45:38
Size (KB)  :  3,029 KB
Pages:     1