ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาเที่ยวชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

Thumbnail Image Table
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (1).jpg
23/11/2560 20:09:11
Size (KB)  :  218 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (10).jpg
29/11/2560 9:00:12
Size (KB)  :  82 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (11).jpg
23/11/2560 21:01:49
Size (KB)  :  133 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (12).jpg
23/11/2560 19:57:55
Size (KB)  :  673 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (13).jpg
1/12/2560 11:04:44
Size (KB)  :  201 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (14).JPG
23/11/2560 20:39:40
Size (KB)  :  3,011 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (15).JPG
23/11/2560 20:40:03
Size (KB)  :  1,694 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (16).jpg
23/11/2560 20:11:18
Size (KB)  :  409 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (17).jpg
23/11/2560 20:11:21
Size (KB)  :  386 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (18).jpg
23/11/2560 20:11:25
Size (KB)  :  398 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (19).jpg
23/11/2560 20:11:28
Size (KB)  :  444 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (2).jpg
23/11/2560 1:58:06
Size (KB)  :  1,070 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (20).jpg
23/11/2560 20:11:31
Size (KB)  :  409 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (21).jpg
23/11/2560 20:11:34
Size (KB)  :  397 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (22).jpg
23/11/2560 20:11:37
Size (KB)  :  435 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (23).jpg
23/11/2560 20:11:41
Size (KB)  :  465 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (24).jpg
23/11/2560 20:11:43
Size (KB)  :  441 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (25).jpg
23/11/2560 20:11:51
Size (KB)  :  411 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (26).jpg
23/11/2560 20:11:59
Size (KB)  :  451 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (27).jpg
23/11/2560 20:12:03
Size (KB)  :  461 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (28).jpg
23/11/2560 20:23:39
Size (KB)  :  442 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (29).jpg
23/11/2560 20:24:34
Size (KB)  :  444 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (3).jpg
23/11/2560 2:26:54
Size (KB)  :  1,088 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (30).jpg
23/11/2560 20:24:47
Size (KB)  :  435 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (31).jpg
23/11/2560 20:24:51
Size (KB)  :  397 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (32).jpg
23/11/2560 20:24:56
Size (KB)  :  368 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (33).jpg
23/11/2560 20:24:59
Size (KB)  :  422 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (34).jpg
23/11/2560 20:25:03
Size (KB)  :  441 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (35).jpg
23/11/2560 20:25:32
Size (KB)  :  437 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (36).jpg
23/11/2560 20:25:36
Size (KB)  :  461 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (37).jpg
23/11/2560 20:26:03
Size (KB)  :  444 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (38).jpg
23/11/2560 20:27:53
Size (KB)  :  358 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (39).jpg
23/11/2560 20:33:51
Size (KB)  :  267 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (4).jpg
23/11/2560 3:03:10
Size (KB)  :  864 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (40).jpg
23/11/2560 20:34:07
Size (KB)  :  286 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (41).jpg
23/11/2560 20:34:25
Size (KB)  :  434 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (42).jpg
23/11/2560 20:34:28
Size (KB)  :  359 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (43).jpg
23/11/2560 20:34:32
Size (KB)  :  507 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (44).jpg
23/11/2560 20:34:35
Size (KB)  :  295 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (45).jpg
23/11/2560 20:35:04
Size (KB)  :  251 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (46).jpg
23/11/2560 20:35:50
Size (KB)  :  297 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (47).jpg
23/11/2560 20:36:15
Size (KB)  :  440 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (48).jpg
23/11/2560 20:37:34
Size (KB)  :  352 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (49).jpg
23/11/2560 20:37:59
Size (KB)  :  406 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (5).jpg
23/11/2560 3:18:28
Size (KB)  :  793 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (50).jpg
23/11/2560 20:08:30
Size (KB)  :  465 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (51).jpg
23/11/2560 20:08:43
Size (KB)  :  420 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (52).jpg
23/11/2560 20:08:59
Size (KB)  :  407 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (53).jpg
23/11/2560 20:09:18
Size (KB)  :  398 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (54).jpg
1/12/2560 12:07:11
Size (KB)  :  370 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (55).jpg
1/12/2560 12:06:00
Size (KB)  :  431 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (56).jpg
1/12/2560 12:07:09
Size (KB)  :  466 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (57).jpg
1/12/2560 12:07:06
Size (KB)  :  426 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (58).jpg
1/12/2560 12:07:04
Size (KB)  :  441 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (59).jpg
1/12/2560 12:07:01
Size (KB)  :  417 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (6).jpg
23/11/2560 3:30:00
Size (KB)  :  759 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (60).jpg
1/12/2560 12:07:00
Size (KB)  :  409 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (61).jpg
1/12/2560 12:06:57
Size (KB)  :  439 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (62).jpg
1/12/2560 12:06:56
Size (KB)  :  420 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (63).jpg
1/12/2560 12:06:52
Size (KB)  :  404 KB
Pages:     1 2