ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาเที่ยวชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

Thumbnail Image Table
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (64).jpg
1/12/2560 12:06:49
Size (KB)  :  416 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (65).jpg
1/12/2560 12:06:00
Size (KB)  :  431 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (66).jpg
1/12/2560 12:05:54
Size (KB)  :  331 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (67).jpg
1/12/2560 12:05:51
Size (KB)  :  369 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (68).jpg
1/12/2560 12:05:51
Size (KB)  :  388 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (69).jpg
1/12/2560 12:05:48
Size (KB)  :  423 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (7).jpg
23/11/2560 3:42:40
Size (KB)  :  611 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (70).jpg
1/12/2560 12:03:41
Size (KB)  :  441 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (71).jpg
1/12/2560 12:03:39
Size (KB)  :  303 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (72).jpg
23/11/2560 20:09:33
Size (KB)  :  193 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (73).jpg
29/11/2560 16:12:23
Size (KB)  :  1,148 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (74).jpg
29/11/2560 16:12:58
Size (KB)  :  1,023 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (75).jpg
29/11/2560 16:12:57
Size (KB)  :  571 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (76).jpg
29/11/2560 16:12:54
Size (KB)  :  906 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (77).jpg
29/11/2560 16:12:48
Size (KB)  :  1,304 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (78).jpg
29/11/2560 16:12:46
Size (KB)  :  1,092 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (79).jpg
29/11/2560 16:12:42
Size (KB)  :  644 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (8).jpg
23/11/2560 3:42:40
Size (KB)  :  654 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (80).jpg
29/11/2560 16:12:41
Size (KB)  :  616 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (81).jpg
29/11/2560 16:12:40
Size (KB)  :  663 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (82).jpg
29/11/2560 16:12:39
Size (KB)  :  726 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (83).jpg
29/11/2560 16:12:37
Size (KB)  :  873 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (84).jpg
29/11/2560 16:12:31
Size (KB)  :  607 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (85).jpg
29/11/2560 16:12:29
Size (KB)  :  633 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (86).jpg
29/11/2560 16:12:28
Size (KB)  :  947 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (87).jpg
29/11/2560 16:12:27
Size (KB)  :  1,119 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (88).jpg
29/11/2560 16:12:24
Size (KB)  :  1,157 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (89).jpg
29/11/2560 16:12:17
Size (KB)  :  1,239 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (9).jpg
23/11/2560 4:14:50
Size (KB)  :  615 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (90).jpg
29/11/2560 16:12:58
Size (KB)  :  1,023 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (91).jpg
29/11/2560 16:12:54
Size (KB)  :  906 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (92).jpg
29/11/2560 16:12:42
Size (KB)  :  644 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (93).jpg
29/11/2560 16:12:40
Size (KB)  :  663 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (94).jpg
29/11/2560 16:12:39
Size (KB)  :  726 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (95).jpg
29/11/2560 16:12:37
Size (KB)  :  873 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (96).jpg
29/11/2560 16:12:28
Size (KB)  :  947 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (97).jpg
29/11/2560 16:12:23
Size (KB)  :  1,148 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (98).jpg
29/11/2560 16:12:17
Size (KB)  :  1,239 KB
เที่ยวชมพระเมรุมาศ (99).jpg
29/11/2560 10:08:47
Size (KB)  :  803 KB
Pages:     1 2