ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กศจ.ปทุมธานี

Thumbnail Image Table
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0008.jpg
25/4/2560 12:02:34
Size (KB)  :  1,233 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0011.jpg
25/4/2560 12:02:26
Size (KB)  :  1,181 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0013.jpg
25/4/2560 12:02:16
Size (KB)  :  1,178 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0017.jpg
25/4/2560 12:01:52
Size (KB)  :  1,749 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0018.jpg
25/4/2560 12:01:47
Size (KB)  :  1,161 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0019.jpg
25/4/2560 12:01:40
Size (KB)  :  1,283 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0023.jpg
25/4/2560 12:01:26
Size (KB)  :  1,204 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0024.jpg
25/4/2560 12:01:21
Size (KB)  :  1,284 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0028.jpg
25/4/2560 12:01:02
Size (KB)  :  1,252 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0030.jpg
25/4/2560 12:00:56
Size (KB)  :  1,274 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0031.jpg
25/4/2560 12:00:54
Size (KB)  :  1,292 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0032.jpg
25/4/2560 12:00:52
Size (KB)  :  1,263 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0033.jpg
25/4/2560 12:00:50
Size (KB)  :  1,255 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0037.jpg
25/4/2560 12:00:35
Size (KB)  :  1,421 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0038.jpg
25/4/2560 12:00:30
Size (KB)  :  1,280 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0040.jpg
25/4/2560 12:00:24
Size (KB)  :  1,248 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0042.jpg
25/4/2560 12:00:19
Size (KB)  :  1,246 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0043.jpg
25/4/2560 12:00:16
Size (KB)  :  1,288 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0044.jpg
25/4/2560 12:00:09
Size (KB)  :  1,215 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0046.jpg
25/4/2560 12:00:04
Size (KB)  :  964 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0048.jpg
25/4/2560 11:59:58
Size (KB)  :  1,005 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0050.jpg
25/4/2560 11:59:50
Size (KB)  :  995 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0051.jpg
25/4/2560 11:59:47
Size (KB)  :  1,178 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0053.jpg
25/4/2560 11:59:40
Size (KB)  :  1,358 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0054.jpg
25/4/2560 11:59:35
Size (KB)  :  1,151 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0055.jpg
25/4/2560 11:59:31
Size (KB)  :  1,087 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0056.jpg
25/4/2560 11:59:27
Size (KB)  :  1,141 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0057.jpg
25/4/2560 11:59:24
Size (KB)  :  1,096 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0058.jpg
25/4/2560 11:59:22
Size (KB)  :  1,041 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0059.jpg
25/4/2560 11:59:21
Size (KB)  :  1,033 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0060.jpg
25/4/2560 11:59:19
Size (KB)  :  1,039 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0061.jpg
25/4/2560 11:59:17
Size (KB)  :  1,068 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0062.jpg
25/4/2560 11:59:14
Size (KB)  :  1,146 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0063.jpg
25/4/2560 11:59:11
Size (KB)  :  1,107 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0064.jpg
25/4/2560 11:59:08
Size (KB)  :  1,081 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0067.jpg
25/4/2560 11:58:55
Size (KB)  :  1,143 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0069.jpg
25/4/2560 11:58:48
Size (KB)  :  1,173 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0070.jpg
25/4/2560 11:58:41
Size (KB)  :  1,157 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0073.jpg
25/4/2560 11:58:32
Size (KB)  :  970 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0074.jpg
25/4/2560 11:58:27
Size (KB)  :  1,129 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0075.jpg
25/4/2560 11:58:25
Size (KB)  :  1,087 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0081.jpg
25/4/2560 11:58:12
Size (KB)  :  1,011 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0082.jpg
25/4/2560 11:58:09
Size (KB)  :  1,179 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0084.jpg
25/4/2560 11:58:00
Size (KB)  :  1,280 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0085.jpg
25/4/2560 11:57:57
Size (KB)  :  1,048 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0087.jpg
25/4/2560 11:57:50
Size (KB)  :  1,029 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0088.jpg
25/4/2560 11:57:47
Size (KB)  :  947 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0089.jpg
25/4/2560 11:57:45
Size (KB)  :  1,103 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0090.jpg
25/4/2560 11:57:42
Size (KB)  :  1,086 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0091.jpg
25/4/2560 11:57:40
Size (KB)  :  932 KB
22-24 สนามสอบ คผช._๑๗๐๔๒๕_0100.jpg
25/4/2560 11:57:10
Size (KB)  :  1,731 KB
Pages:     1