ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว งานนมัสการปิดทอง หลวงพ่อพระปทุมธรรมราช ในวันที่ 31มีนาคม - 9 เมษายน 2560

Thumbnail Image Table
0.jpg
24/3/2560 1:54:58
Size (KB)  :  3,546 KB
IMG20170324085408.jpg
24/3/2560 1:54:08
Size (KB)  :  3,703 KB
IMG20170324085718.jpg
24/3/2560 1:57:18
Size (KB)  :  3,138 KB
IMG20170324090714.jpg
24/3/2560 2:07:14
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG20170324091250.jpg
24/3/2560 2:12:50
Size (KB)  :  3,099 KB
IMG20170324092627.jpg
24/3/2560 2:26:26
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG20170324094814.jpg
24/3/2560 2:48:14
Size (KB)  :  2,251 KB
IMG20170324094833.jpg
24/3/2560 2:48:32
Size (KB)  :  2,876 KB
IMG20170324094911.jpg
24/3/2560 2:49:10
Size (KB)  :  2,749 KB
IMG20170324094921.jpg
24/3/2560 2:49:20
Size (KB)  :  3,115 KB
IMG20170324094949.jpg
24/3/2560 2:49:48
Size (KB)  :  3,399 KB
IMG20170324095030.jpg
24/3/2560 2:50:30
Size (KB)  :  2,157 KB
IMG20170324095034.jpg
24/3/2560 2:50:32
Size (KB)  :  2,322 KB
IMG20170324095048.jpg
24/3/2560 2:50:48
Size (KB)  :  2,462 KB
IMG20170324095050.jpg
24/3/2560 2:50:50
Size (KB)  :  2,503 KB
IMG20170324095100.jpg
24/3/2560 2:51:00
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG20170324095130.jpg
24/3/2560 2:51:30
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG20170324095211.jpg
24/3/2560 2:52:10
Size (KB)  :  3,148 KB
IMG20170324095359.jpg
24/3/2560 2:53:58
Size (KB)  :  2,700 KB
IMG20170324095700.jpg
24/3/2560 2:57:00
Size (KB)  :  3,795 KB
IMG20170324095706.jpg
24/3/2560 2:57:06
Size (KB)  :  3,764 KB
IMG20170324100211.jpg
24/3/2560 3:02:10
Size (KB)  :  3,810 KB
IMG20170324100255.jpg
24/3/2560 3:02:54
Size (KB)  :  3,985 KB
IMG20170324100258.jpg
24/3/2560 3:02:56
Size (KB)  :  3,878 KB
IMG20170324100300.jpg
24/3/2560 3:03:00
Size (KB)  :  3,799 KB
IMG20170324100348.jpg
24/3/2560 3:03:48
Size (KB)  :  3,319 KB
IMG20170324100627.jpg
24/3/2560 3:06:26
Size (KB)  :  3,381 KB
IMG20170324100814.jpg
24/3/2560 3:08:14
Size (KB)  :  3,135 KB
IMG20170324104728.jpg
24/3/2560 3:47:28
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG20170324104753.jpg
24/3/2560 3:47:52
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG20170324104830.jpg
24/3/2560 3:48:30
Size (KB)  :  2,267 KB
Pages:     1