ภาพกิจกรรมร่วมรับเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดชินวรารามวรวิหาร

Thumbnail Image Table
08-06-2560_๑๗๐๖๐๙_0024.jpg
9/6/2560 16:02:08
Size (KB)  :  1,158 KB
08-06-2560_๑๗๐๖๐๙_0025.jpg
9/6/2560 16:02:06
Size (KB)  :  1,104 KB
08-06-2560_๑๗๐๖๐๙_0026.jpg
9/6/2560 16:02:06
Size (KB)  :  1,151 KB
08-06-2560_๑๗๐๖๐๙_0027.jpg
9/6/2560 16:02:04
Size (KB)  :  1,216 KB
IMG_0236.JPG
8/6/2560 15:35:24
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_0237.JPG
8/6/2560 15:35:42
Size (KB)  :  3,475 KB
IMG_0238.JPG
8/6/2560 15:35:46
Size (KB)  :  3,370 KB
IMG_0240.JPG
8/6/2560 15:35:54
Size (KB)  :  3,836 KB
IMG_0241.JPG
8/6/2560 15:36:14
Size (KB)  :  3,969 KB
IMG_0242.JPG
8/6/2560 15:36:24
Size (KB)  :  4,535 KB
IMG_0243.JPG
8/6/2560 15:36:32
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_0244.JPG
8/6/2560 15:36:50
Size (KB)  :  3,680 KB
IMG_0246.JPG
8/6/2560 15:37:06
Size (KB)  :  3,761 KB
IMG_0247.JPG
8/6/2560 15:38:40
Size (KB)  :  3,503 KB
IMG_0249.JPG
8/6/2560 15:46:02
Size (KB)  :  3,316 KB
IMG_0250.JPG
8/6/2560 15:47:46
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_0251.JPG
8/6/2560 15:47:46
Size (KB)  :  3,214 KB
IMG_0253.JPG
8/6/2560 15:53:26
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_0254.JPG
8/6/2560 15:54:18
Size (KB)  :  3,024 KB
IMG_0255.JPG
8/6/2560 15:54:20
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_0256.JPG
8/6/2560 15:54:22
Size (KB)  :  2,987 KB
IMG_0257.JPG
8/6/2560 15:54:28
Size (KB)  :  3,427 KB
IMG_0258.JPG
8/6/2560 15:54:48
Size (KB)  :  3,674 KB
IMG_0259.JPG
8/6/2560 15:55:04
Size (KB)  :  4,051 KB
IMG_0260.JPG
8/6/2560 15:55:10
Size (KB)  :  3,658 KB
IMG_0261.JPG
8/6/2560 15:55:36
Size (KB)  :  3,736 KB
IMG_0262.JPG
8/6/2560 15:55:36
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_0263.JPG
8/6/2560 15:55:52
Size (KB)  :  3,874 KB
IMG_0264.JPG
8/6/2560 15:56:06
Size (KB)  :  3,571 KB
IMG_0265.JPG
8/6/2560 15:56:06
Size (KB)  :  3,811 KB
IMG_0266.JPG
8/6/2560 15:56:20
Size (KB)  :  3,822 KB
IMG_0267.JPG
8/6/2560 15:56:20
Size (KB)  :  3,734 KB
IMG_0268.JPG
8/6/2560 15:56:32
Size (KB)  :  4,013 KB
IMG_0269.JPG
8/6/2560 15:56:34
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_0270.JPG
8/6/2560 15:56:34
Size (KB)  :  3,647 KB
IMG_0271.JPG
8/6/2560 15:57:02
Size (KB)  :  3,914 KB
IMG_0272.JPG
8/6/2560 15:57:04
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_0273.JPG
8/6/2560 15:57:34
Size (KB)  :  4,052 KB
IMG_0274.JPG
8/6/2560 15:57:36
Size (KB)  :  4,045 KB
IMG_0275.JPG
8/6/2560 15:57:52
Size (KB)  :  4,089 KB
IMG_0276.JPG
8/6/2560 15:57:58
Size (KB)  :  3,514 KB
IMG_0277.JPG
8/6/2560 15:58:00
Size (KB)  :  3,726 KB
IMG_0278.JPG
8/6/2560 15:58:16
Size (KB)  :  4,105 KB
IMG_0279.JPG
8/6/2560 15:58:40
Size (KB)  :  3,722 KB
IMG_0280.JPG
8/6/2560 15:58:54
Size (KB)  :  3,998 KB
IMG_0281.JPG
8/6/2560 15:58:56
Size (KB)  :  4,220 KB
IMG_0282.JPG
8/6/2560 15:59:32
Size (KB)  :  4,276 KB
IMG_0283.JPG
8/6/2560 15:59:34
Size (KB)  :  4,165 KB
IMG_0284.JPG
8/6/2560 15:59:58
Size (KB)  :  3,257 KB
IMG_0285.JPG
8/6/2560 16:00:38
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_0286.JPG
8/6/2560 16:00:44
Size (KB)  :  2,990 KB
IMG_0287.JPG
8/6/2560 16:00:50
Size (KB)  :  2,782 KB
IMG_0288.JPG
8/6/2560 16:01:12
Size (KB)  :  3,705 KB
IMG_0290.JPG
8/6/2560 16:10:32
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_0292.JPG
8/6/2560 16:11:00
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_0294.JPG
8/6/2560 16:11:08
Size (KB)  :  3,270 KB
IMG_0295.JPG
8/6/2560 16:11:54
Size (KB)  :  3,498 KB
IMG_0300.JPG
8/6/2560 16:12:32
Size (KB)  :  3,126 KB
IMG_0302.JPG
8/6/2560 16:12:50
Size (KB)  :  4,299 KB
IMG_0304.JPG
8/6/2560 16:12:56
Size (KB)  :  4,922 KB
IMG_0306.JPG
8/6/2560 16:23:44
Size (KB)  :  3,967 KB
IMG_0307.JPG
8/6/2560 16:28:00
Size (KB)  :  3,850 KB
IMG_0308.JPG
8/6/2560 16:28:04
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_0309.JPG
8/6/2560 16:28:10
Size (KB)  :  3,296 KB
Pages:     1