ภาพกิจกรรมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

Thumbnail Image Table
1.jpg
25/6/2561 13:59:38
Size (KB)  :  68 KB
2.jpg
25/6/2561 13:59:47
Size (KB)  :  79 KB
3.jpg
25/6/2561 13:59:53
Size (KB)  :  57 KB
4.jpg
25/6/2561 13:59:59
Size (KB)  :  43 KB
5.jpg
25/6/2561 14:00:04
Size (KB)  :  94 KB
6.jpg
25/6/2561 14:00:19
Size (KB)  :  61 KB
7.jpg
25/6/2561 14:00:25
Size (KB)  :  52 KB
8.jpg
25/6/2561 14:00:32
Size (KB)  :  90 KB
9.jpg
25/6/2561 14:00:40
Size (KB)  :  81 KB
10.jpg
25/6/2561 14:00:46
Size (KB)  :  75 KB
11.jpg
25/6/2561 14:00:54
Size (KB)  :  69 KB
12.jpg
25/6/2561 14:00:59
Size (KB)  :  76 KB
13.jpg
25/6/2561 14:01:05
Size (KB)  :  65 KB
14.jpg
25/6/2561 14:01:11
Size (KB)  :  81 KB
15.jpg
25/6/2561 14:01:20
Size (KB)  :  97 KB
16.jpg
25/6/2561 14:01:25
Size (KB)  :  120 KB
17.jpg
25/6/2561 14:01:33
Size (KB)  :  84 KB
18.jpg
25/6/2561 14:01:38
Size (KB)  :  66 KB
19.jpg
25/6/2561 14:01:43
Size (KB)  :  64 KB
20.jpg
25/6/2561 14:01:48
Size (KB)  :  70 KB
21.jpg
25/6/2561 14:01:54
Size (KB)  :  66 KB
22.jpg
25/6/2561 14:02:02
Size (KB)  :  69 KB
23.jpg
25/6/2561 14:02:15
Size (KB)  :  80 KB
24.jpg
25/6/2561 14:02:22
Size (KB)  :  70 KB
25.jpg
25/6/2561 14:02:30
Size (KB)  :  67 KB
26.jpg
25/6/2561 14:02:38
Size (KB)  :  75 KB
Pages:     1