ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ภัทวดี รอดวงษ์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อ

Thumbnail Image Table
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (1).jpg
8/3/2562 15:38:01
Size (KB)  :  261 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (2).jpg
8/3/2562 15:38:00
Size (KB)  :  271 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (3).jpg
8/3/2562 15:38:00
Size (KB)  :  264 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (4).jpg
8/3/2562 15:37:59
Size (KB)  :  278 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (5).jpg
8/3/2562 15:37:59
Size (KB)  :  279 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (6).jpg
8/3/2562 15:37:58
Size (KB)  :  261 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (7).jpg
8/3/2562 15:37:57
Size (KB)  :  283 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (8).jpg
8/3/2562 15:36:38
Size (KB)  :  266 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (9).jpg
8/3/2562 15:36:38
Size (KB)  :  345 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (10).jpg
8/3/2562 15:36:37
Size (KB)  :  284 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (11).jpg
8/3/2562 15:36:37
Size (KB)  :  264 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (12).jpg
8/3/2562 15:36:36
Size (KB)  :  247 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (13).jpg
8/3/2562 15:36:36
Size (KB)  :  290 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (14).jpg
8/3/2562 15:36:35
Size (KB)  :  321 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (15).jpg
8/3/2562 15:36:38
Size (KB)  :  345 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (16).jpg
8/3/2562 15:36:37
Size (KB)  :  284 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (17).jpg
8/3/2562 15:36:37
Size (KB)  :  264 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (18).jpg
8/3/2562 15:36:36
Size (KB)  :  247 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (19).jpg
8/3/2562 15:36:36
Size (KB)  :  290 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (20).jpg
8/3/2562 15:36:35
Size (KB)  :  321 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (21).jpg
8/3/2562 15:38:05
Size (KB)  :  311 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (22).jpg
8/3/2562 15:38:05
Size (KB)  :  288 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (23).jpg
8/3/2562 15:38:04
Size (KB)  :  315 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (24).jpg
8/3/2562 15:38:04
Size (KB)  :  299 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (25).jpg
8/3/2562 15:38:04
Size (KB)  :  323 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (26).jpg
8/3/2562 15:38:03
Size (KB)  :  290 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (27).jpg
8/3/2562 15:38:02
Size (KB)  :  272 KB
แสดงความยินดี ผอภัทวดี รอดวงษ์ (28).jpg
8/3/2562 15:38:02
Size (KB)  :  280 KB
Pages:     1