ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1,ม.4และระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2562

Thumbnail Image Table
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (79).JPG
10/5/2562 9:43:58
Size (KB)  :  2,028 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (8).JPG
10/5/2562 8:31:52
Size (KB)  :  2,009 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (80).JPG
10/5/2562 9:45:14
Size (KB)  :  1,712 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (81).JPG
10/5/2562 9:45:16
Size (KB)  :  1,875 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (82).JPG
10/5/2562 9:45:58
Size (KB)  :  1,620 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (83).JPG
10/5/2562 9:46:18
Size (KB)  :  1,622 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (84).JPG
10/5/2562 9:46:30
Size (KB)  :  1,988 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (85).JPG
10/5/2562 9:46:36
Size (KB)  :  2,333 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (86).JPG
10/5/2562 9:46:38
Size (KB)  :  2,397 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (87).JPG
10/5/2562 9:46:42
Size (KB)  :  2,266 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (88).JPG
10/5/2562 9:46:56
Size (KB)  :  2,354 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (89).JPG
10/5/2562 9:47:00
Size (KB)  :  2,420 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (9).JPG
10/5/2562 8:34:34
Size (KB)  :  2,060 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (90).JPG
10/5/2562 9:47:10
Size (KB)  :  2,224 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (91).JPG
10/5/2562 9:47:14
Size (KB)  :  2,440 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (92).JPG
10/5/2562 9:47:36
Size (KB)  :  1,613 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (93).JPG
10/5/2562 9:47:52
Size (KB)  :  1,660 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (94).JPG
10/5/2562 9:48:04
Size (KB)  :  1,980 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (95).JPG
10/5/2562 9:48:04
Size (KB)  :  2,160 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (96).JPG
10/5/2562 9:48:18
Size (KB)  :  2,339 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (97).JPG
10/5/2562 10:02:34
Size (KB)  :  2,553 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (98).JPG
10/5/2562 10:03:52
Size (KB)  :  3,190 KB
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (99).JPG
10/5/2562 10:05:14
Size (KB)  :  2,069 KB
Pages:     1 2 3 4