ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ประยูร ยศพงศ์ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Thumbnail Image Table
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (1).jpg
14/3/2562 16:11:46
Size (KB)  :  238 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (2).jpg
14/3/2562 16:11:45
Size (KB)  :  260 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (3).jpg
14/3/2562 16:11:44
Size (KB)  :  261 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (4).jpg
14/3/2562 16:11:43
Size (KB)  :  253 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (5).jpg
14/3/2562 16:11:42
Size (KB)  :  266 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (6).jpg
14/3/2562 16:11:41
Size (KB)  :  236 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (7).jpg
14/3/2562 16:11:41
Size (KB)  :  250 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (8).jpg
14/3/2562 16:11:40
Size (KB)  :  275 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (9).jpg
14/3/2562 16:11:39
Size (KB)  :  277 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (10).jpg
14/3/2562 16:11:38
Size (KB)  :  242 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (11).jpg
14/3/2562 16:11:38
Size (KB)  :  266 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (12).jpg
14/3/2562 16:11:37
Size (KB)  :  242 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (13).jpg
14/3/2562 16:11:36
Size (KB)  :  264 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (14).jpg
14/3/2562 16:11:35
Size (KB)  :  253 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (15).jpg
14/3/2562 16:11:33
Size (KB)  :  291 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (16).jpg
14/3/2562 16:11:32
Size (KB)  :  274 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (17).jpg
14/3/2562 16:11:31
Size (KB)  :  229 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (18).jpg
14/3/2562 16:11:30
Size (KB)  :  161 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (19).jpg
14/3/2562 16:11:30
Size (KB)  :  258 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (20).jpg
14/3/2562 16:11:29
Size (KB)  :  231 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (21).jpg
14/3/2562 16:11:29
Size (KB)  :  172 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (22).jpg
14/3/2562 16:11:28
Size (KB)  :  192 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (23).jpg
14/3/2562 16:11:27
Size (KB)  :  293 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (24).jpg
14/3/2562 16:11:26
Size (KB)  :  264 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (25).jpg
14/3/2562 16:11:25
Size (KB)  :  269 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (26).jpg
14/3/2562 16:11:54
Size (KB)  :  263 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (27).jpg
14/3/2562 16:11:53
Size (KB)  :  346 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (28).jpg
14/3/2562 16:11:52
Size (KB)  :  310 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (29).jpg
14/3/2562 16:11:52
Size (KB)  :  346 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (30).jpg
14/3/2562 16:11:51
Size (KB)  :  311 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (31).jpg
14/3/2562 16:11:50
Size (KB)  :  300 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (32).jpg
14/3/2562 16:11:49
Size (KB)  :  307 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (33).jpg
14/3/2562 16:11:48
Size (KB)  :  316 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (34).jpg
14/3/2562 16:11:47
Size (KB)  :  297 KB
แสดงความยินดี ผอ.ประยูร ยศพงศ์ (35).jpg
14/3/2562 16:11:47
Size (KB)  :  273 KB
Pages:     1