ภาพกิจกรรมกล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้คุณครูบรรจุใหม่

Thumbnail Image Table
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (1).jpg
31/5/2562 16:53:35
Size (KB)  :  1,948 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (2).jpg
31/5/2562 16:53:34
Size (KB)  :  1,919 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (3).jpg
31/5/2562 16:53:29
Size (KB)  :  1,533 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (4).jpg
31/5/2562 16:53:28
Size (KB)  :  1,958 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (5).jpg
31/5/2562 16:53:25
Size (KB)  :  1,929 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (6).jpg
31/5/2562 16:53:21
Size (KB)  :  1,931 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (7).jpg
31/5/2562 16:53:16
Size (KB)  :  1,444 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (8).jpg
31/5/2562 16:53:15
Size (KB)  :  1,815 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (9).jpg
31/5/2562 16:53:12
Size (KB)  :  1,786 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (10).jpg
31/5/2562 16:52:59
Size (KB)  :  1,675 KB
กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ (11).jpg
31/5/2562 16:53:37
Size (KB)  :  1,444 KB
Pages:     1