ภาพกิจกรรมพิธีรับตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี

Thumbnail Image Table
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (1).jpg
22/10/2562 15:24:18
Size (KB)  :  1,652 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (10).jpg
22/10/2562 15:24:06
Size (KB)  :  1,345 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (11).jpg
22/10/2562 15:24:04
Size (KB)  :  1,690 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (12).jpg
22/10/2562 15:24:03
Size (KB)  :  1,310 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (13).jpg
22/10/2562 15:24:02
Size (KB)  :  1,156 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (14).jpg
22/10/2562 15:24:01
Size (KB)  :  1,429 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (15).jpg
22/10/2562 15:23:59
Size (KB)  :  1,396 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (16).jpg
22/10/2562 15:23:58
Size (KB)  :  1,868 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (17).jpg
22/10/2562 15:23:56
Size (KB)  :  1,360 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (18).jpg
22/10/2562 15:23:55
Size (KB)  :  1,467 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (19).jpg
22/10/2562 15:23:53
Size (KB)  :  1,120 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (2).jpg
22/10/2562 15:24:17
Size (KB)  :  1,534 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (20).jpg
22/10/2562 15:23:53
Size (KB)  :  1,679 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (21).jpg
22/10/2562 15:23:48
Size (KB)  :  1,594 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (22).jpg
22/10/2562 15:23:45
Size (KB)  :  1,570 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (23).jpg
22/10/2562 15:23:44
Size (KB)  :  1,243 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (24).jpg
22/10/2562 15:23:42
Size (KB)  :  1,273 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (25).jpg
22/10/2562 15:23:41
Size (KB)  :  1,202 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (26).jpg
22/10/2562 15:23:40
Size (KB)  :  1,352 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (27).jpg
22/10/2562 15:23:38
Size (KB)  :  1,273 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (28).jpg
22/10/2562 15:23:37
Size (KB)  :  1,275 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (29).jpg
22/10/2562 15:23:35
Size (KB)  :  1,473 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (3).jpg
22/10/2562 15:24:15
Size (KB)  :  1,575 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (30).jpg
22/10/2562 15:23:34
Size (KB)  :  1,604 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (31).jpg
22/10/2562 15:23:32
Size (KB)  :  1,706 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (32).jpg
22/10/2562 15:23:30
Size (KB)  :  1,660 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (33).jpg
22/10/2562 15:23:29
Size (KB)  :  1,809 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (34).jpg
22/10/2562 15:23:28
Size (KB)  :  1,802 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (35).jpg
22/10/2562 15:23:26
Size (KB)  :  1,991 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (36).jpg
22/10/2562 15:23:24
Size (KB)  :  1,853 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (37).jpg
22/10/2562 15:23:21
Size (KB)  :  1,557 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (38).jpg
22/10/2562 15:23:20
Size (KB)  :  1,766 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (39).jpg
22/10/2562 15:23:18
Size (KB)  :  1,593 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (4).jpg
22/10/2562 15:24:14
Size (KB)  :  1,336 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (40).jpg
22/10/2562 15:23:16
Size (KB)  :  1,373 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (41).jpg
22/10/2562 15:23:15
Size (KB)  :  1,552 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (42).jpg
22/10/2562 15:23:13
Size (KB)  :  1,898 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (43).jpg
22/10/2562 15:23:11
Size (KB)  :  1,730 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (44).jpg
22/10/2562 15:23:09
Size (KB)  :  1,698 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (45).jpg
22/10/2562 15:23:07
Size (KB)  :  1,317 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (46).jpg
22/10/2562 15:23:06
Size (KB)  :  1,560 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (47).jpg
22/10/2562 15:23:04
Size (KB)  :  1,502 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (48).jpg
22/10/2562 15:23:03
Size (KB)  :  1,680 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (49).jpg
22/10/2562 15:23:01
Size (KB)  :  1,839 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (5).jpg
22/10/2562 15:24:13
Size (KB)  :  1,255 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (50).jpg
22/10/2562 15:22:59
Size (KB)  :  1,468 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (51).jpg
22/10/2562 15:22:57
Size (KB)  :  1,576 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (52).jpg
22/10/2562 15:22:56
Size (KB)  :  1,533 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (53).jpg
22/10/2562 15:22:54
Size (KB)  :  1,281 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (54).jpg
22/10/2562 15:22:53
Size (KB)  :  1,589 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (55).jpg
22/10/2562 15:22:50
Size (KB)  :  1,375 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (56).jpg
22/10/2562 15:22:49
Size (KB)  :  1,309 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (57).jpg
22/10/2562 15:22:47
Size (KB)  :  2,005 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (58).jpg
22/10/2562 15:22:46
Size (KB)  :  1,582 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (59).jpg
22/10/2562 15:22:44
Size (KB)  :  1,675 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (6).jpg
22/10/2562 15:24:11
Size (KB)  :  1,785 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (60).jpg
22/10/2562 15:22:43
Size (KB)  :  1,358 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (61).jpg
22/10/2562 15:22:41
Size (KB)  :  1,472 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (62).jpg
22/10/2562 15:22:39
Size (KB)  :  1,505 KB
ร่วมพิธีรับตราตั้ง (63).jpg
22/10/2562 15:22:38
Size (KB)  :  1,567 KB
Pages:     1 2