...กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร.ร. ชอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมงานในวันที่ 3 ธ.ค. 53...ขอเชิญร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า 77 ปี นันทมุนีรำลึก วันที่ 18 ธันวาคม 2553..ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม.เขต 4...

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน

บุคคลสำคัญ บุคคลสำคัญ

ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบผู้บริหาร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สัญลักษณ์ สี อักษร ย่อ สัญลักษณ์ สี อักษร ย่อ

นโยบายของโรงเรียน นโยบายของโรงเรียน

โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน/บุคลากร จำนวนนักเรียน/บุคลากร

อาคารสถานที่ อาคารสถานที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หมวดภาษาไทย ภาษาไทย

หมวดคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หมวดวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

หมวดสังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมวดการงานอาชีพฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมวดศิลปะ ศิลปะ

หมวดภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายบริการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายโภชนการ ฝ่ายโภชนาการ

งานบัญชี-การเงิน งานบัญชี-การเงิน

งานพัสดุ-จัดซื้อ งานพัสดุ-จัดซื้อ

งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน

งานห้องสมุด งานห้องสมุด

ศูนย์คอมพิวเตอร์

โครงการกิจกรรม ร.ร.

คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน

To Be No.1 โครงการ To Be No.1

ข้อมูลนักเรียนวันที่ 10 พ.ย. 2553

ข่าวประกาศ
ประชาสัมพันธ์ จาก Web Master กลุ่มสาระฯ และหมวดงานกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน หากท่านต้องการประชาสัมพันธ์ขอบข่ายงานลงเว็บไซต์            โปรดนำภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบาย มาฝากไว้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี

เชิญชมภาพวิดีโอแนะนำศูนย์

ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี

ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์
insurance

 

ขอเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

มาเป็น URL --->www.pathumnun.ac.th

เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป

 

 

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานชุมนุมศิษย์เก่า
ปฏิทินวิชาการ
ภาพกิจกรรม

 

เข้าชมเว็บไซต์ปัจจุบันได้ที่ URL

http://www.pathumnun.ac.th/

 

last update : 1 ธันวาคม 2553 <kru.wi>

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์เป็น > www.pathumnun.ac.th
WebMaster : wi501@hotmail.com และทีมงาน