โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ผ่านการประเมิน...ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน...รุ่นที่ 3...

 
Website Traffic Statistics

 

 


วันที่ 2 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรม วันเพื่อลูกรัก การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
>> คลิก <<

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมกล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้คุณครูบรรจุใหม่
>> คลิก <<

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1,ม.4 และระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมอบรม Robot and Smartfarm การสร้างทักษะอาชีพใหม่
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมอบรม Robot and Smartfarm การสร้างทักษะอาชีพใหม่
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 9 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรมวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 2 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรมโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 28-29 มีนาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูนูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 20 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.6
ที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
>> คลิก <<

วันที่ 11 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ประยูร ยศพงศ์
ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
>> คลิก <<

วันที่ 8 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ภัทวดี รอดวงษ์
ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดบางเดื่อ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 5 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ปรารถนา ปวงนิยม ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)
>> คลิก <<

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการให้ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>> คลิก <<

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ด้วยความยินดียิ่ง
>> คลิก <<

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ด้วยความยินดียิ่ง
>> คลิก <<

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<

วันที่ 24 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 14-16 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายนวภพ1 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
>> คลิก <<

วันที่ 4 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้นม.4-6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมพิธีมอบรถเข็นคนพิการ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย-ลาว-ญี่ปุ่น
>> คลิก <<


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
>> คลิก <<


วันที่ 8-9 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ
>> คลิก <<


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<


วันที่ 10-12 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นันท์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<


วันที่ 9 มกราคม 2560
การแข่งขันประกอบอาหารประยุกต์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
 >> คลิก <<


วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560
 >> คลิก <<


วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาเที่ยวชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
 >> คลิก <<


วันที่ 19 ธันวาคม 2560
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
>> คลิก <<


วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาฟุตบอลชาย
 >> คลิก <<


วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมการจัดงาน "85 ปี คืนสู่เหย้า ชาวนันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<


วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมสมทบทุนเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 >> คลิก <<


วันที่ 4 ธันวาคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ให้แก่คุณครูและนักเรียน
 >> คลิก <<


วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานรักษาความปลอดภัย ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการมอบจักรยาน โครงการปันรักสู่...โรงเรียนขาดแคลน
 >> คลิก <<


วันที่ 9 พศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม การฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 >> คลิก <<


วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี
 >> คลิก <<


วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปรับพฤติกรรมนักเรียน
>> คลิก <<

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวจุดเทียนขาวถวายอาลัย ครั้งสุดท้าย ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 27 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ กิจกรรมแฮนด์แมด ระดับชั้นม.3
>> คลิก <<

วันที่ 27 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมกษิณาอาลัย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สพม.4
ประจำ ปี 2560
>> คลิก <<

วันที่ 13 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมรับมอบสนาม อลิอันช์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้องปี3
>> คลิก <<

วันที่ 8 กันยายน 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
>> คลิก <<

วันที่ 8 กันยายน 2560
พิธีมอบเกียติบัตรนักกีฬาเทควันโด โดยนายชาลี วัฒนเขจร ได้มอบเหรียญและเกียรติบัตร พร้อมโห้โอวาทแก่นักกีฬา
>> คลิก <<

วันที่ 3 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมสัปดาห์งานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 20 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 4.0 ระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 19 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
การนำทักษะ PLC มาใช้ในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร ู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" จังหวัดปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมสัปดาห์งานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 17 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
>> คลิก <<

วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันอาเซียน ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 7 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันรพี หรือพระบิดาแห่งกฏหมายไทย
>> คลิก <<

วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครู
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง
>> คลิก <<

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้นม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 31 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
>> คลิก <<

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมร่วมถวายพระพร
เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
>> คลิก <<

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
>> คลิก <<

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำป ี2560
>> คลิก <<

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำบุญ
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
>> คลิก <<

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียนร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 1 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนปทุมวิไล
>> คลิก <<

วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 27 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนักเรียนร่วมแรงร่วมใจฝึกทำดอกดารารัตน์ เพื่อถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงในพระบรมศพ
ในหลวง ร.9 โดยมีคุณละมัย รูปโฉม เป็นวิทยากรในการสาธิตการจัดทำดอกดารารัตน์
ให้แก่คณะครูและนักเรียน
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียน
ที่ได้เข้าร่วมการอบรม คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ปีการศึกษา 2558 ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
>> คลิก <<

วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมโรงเรียนเครือข่าย
การศึกษาไร้พรมแดน ณ โสตฯ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 21 มิถุนายน 2560
บริษัทคาลพิสคาสพิส โอสถสภา จัดกิจกรรมร่วมสนุกแจกนมเปรี้ยวคาลพิสแลคโตะ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบ PISA ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องภาษาไทย โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียน ร่วมรับเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการขุดลอกท่อระบายน้ำ ได้รับความอนุเคราะห์จากพนักงานกองช่าง
เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยผอ. กองช่าง นำรถมาดูดลอกท่อระบายน้ำ
ภายในโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมสมาคมศิษย์เก่า ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่
>> คลิก <<


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการใช้งาน Star Software
>> คลิก <<

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
>> คลิก <<

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> คลิก <<

วันที่ 22-24 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กศจ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 21 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี2560
>> คลิก <<

วันที่ 19-20 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ชั้นม.1 และม.4
>> คลิก <<

วันที่ 17 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวงานพระปทุม วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 8 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 4-5 เมษายน 2560 
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาบุคลากรครู จ.เพชรบุรี 
>> คลิก <<

วันที่ 2 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม "สายใยสายสัมพันธ์" โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 27 -30 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1และม.4
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว งานนมัสการปิดทอง
หลวงพ่อพระปทุมธรรมราช
ณ วัดบางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การบริหารการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทย ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง 4 ปี
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 11 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว สพม.4 ณ สนามสอบ
โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

10 มีนาคม 2560
การ ประชุมสมาคมศิษ์เก่า
>> คลิก <<

9 มีนาคม 2560
การเลี้ยงอำลาครูจีน
>> คลิก <<

7 มีนาคม 2560
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2560
>> คลิก <<

2 มีนาคม 2560
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครูมงคล ธูปกระจ่าง
>> คลิก <<

20-21 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.6 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
>> คลิก <<

15 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

15 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
>> คลิก <<

8 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
>> คลิก <<

8 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559
>> คลิก <<

2 กุมภาพันธ์ 2560
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

26-27 มกราคม 2560
การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการอบรมสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

18 มกราคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่66 จ.จันทบุรี
>> คลิก <<โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2012
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th