โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ผ่านการประเมิน...ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน...รุ่นที่ 3...

 
Website Traffic Statistics

 


9 มกราคม 2557
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
>>คลิก<< 27 ธันวาคม 2556
กิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ (นักเรียน)
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<

25 ธันวาคม 2556
กิจกรรม Merry Christmas
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<

13 ธันวาคม 2556
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหากุศล
ณ หอประชุม
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<4 ธันวาคม 2556
กิจกรรมถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<


3 ธันวาคม 2556
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<

27-28 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2556

>>คลิก<<

26 พฤศจิกายน 2556
การสอบนักธรรมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<

25 พฤศจิกายน 2556
การรับการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<

23 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมการแสดงศิลปแม่ไม้มวยไทย
รายการมวยดีวิถีไทย
>>คลิก<<

22 พฤศจิกายน 2556
พิธีสวนสนามถวายราชสุดี
แด่รัชกาลที่ ๖
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<

20 พฤศจิกายน 2556
การรับการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2556
>>คลิก<<

15 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรม "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง"
ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556
>>คลิก<<

10 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก"
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556
>>คลิก<<

5 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันศิลปหัถตกรรมนักเรียน
จังหวัดปทุมธานี กลุ่มที่ 1
ณ ลานอเนกประสงค์
>>คลิก<<

30 กันยายน 2556 งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

27 กันยายน 2556 การประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
>> คลิก <<

26 กันยายน 2556 รางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
>> คลิก <<

12-18 กันยายน 2556 กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมกลองยาว 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
>> คลิก <<

5-6 กันยายน 2556
กิจกรรมกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

30-31 สิงหาคม 2556
โครงการ เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท 
ชิงแชมป์ประเทศไทย 
โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
>> คลิก <<

30 สิงหาคม 2556
โครงการซ่อมแซมบำรุงรถเข็น
ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ
ณ ห้องโสต ฯ
>> คลิก <<

22-23 สิงหาคม 2556
โครงการวัฒนธรรมสัญจร จ.สระบุรี
>> คลิก <<

21-25 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม
คุณธรรมฯครูยกโรงเรียน รุ่นที่ 5 ปทุมธานี โรงเรียนในฝัน
>> คลิก <<

20 สิงหาคม 2556 
พิธีมอบเกียรติบัตร คณิตศาสตร์
ณ ลานอเนกประสงค์
>> คลิก <<

19 สิงหาคม 2556 
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556
ณ หอประชุม 
>> คลิก <<

17 สิงหาคม 2556 
สพม.๔ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
>> คลิก <<

16 สิงหาคม 2556
คณะผู้บริหารอวยพร
เนื่องในวันครบรอบวันเกิด
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
ณ สำนักงานตำรวจนครบาล
>> คลิก <<

15 สิงหาคม 2556
พิธีไหว้ครู-ครอบครู
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

13-14 สิงหาคม 2556
แข่งขันเกมของสมาคมThailand Crossword Game 
A-Math Kumkom & Sudoku
>> คลิก <<

9 สิงหาคม 56
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

7-9 สิงหาคม 56
นิทรรศการทางวิชาการในงาน 
"Lab School Symposium 2013"
>> คลิก <<

29 กรกฏาคม 2556
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)
>> คลิก <<

24-31 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

19 กรกฏาคม 2556
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

3 กรกฏาคม 56 
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
คิดสร้างสรรค์เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
>> คลิก <<

1 กรกฏาคม 2556
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

10-28 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

6 มิถุนายน 2556
กิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

2 มิถุนายน 2556
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

14-15 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คลิก <<


6-7 เมษายน 2556
กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<


29 มีนาคม 2556
พิธีรับประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา 2555
>> คลิก <<

28 มีนาคม 2556
กิจกรรมรับมอบรถเข็น
เพื่อผู้พิการ
>> คลิก <<

27 มีนาคม 2556
กิจกรรมรายงานตัวนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก<<

19-20 มีนาคม 2556
กิจกรรมอบรมบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2555
>> คลิก <<

14-18 มีนาคม 2556
กิจกรรมรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

7-8 มีนาคม 2556
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2555
>> คลิก<<

2 มีนาคม 2556
พิธีทำบุญครบรอบ
ครูมงคล ธูปกระจ่าง
>> คลิก <<


28 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมแสดงนิทรรศการ รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<


15 ธันวาคม 2555
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 4 โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก <<

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2012
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com