โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ผ่านการประเมิน...ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน...รุ่นที่ 3...

 
Website Traffic Statistics

 


16 มกราคม 2558
วันครู 16 มกราคม 2558 สพม.4 (ปทุมธานี)
ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยทานพงศธร สัจจชลพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
>> คลิก <<

6 มกราคม 2558
ผู้บริหารโรงเรียนปทุมธานี "นันทุมนีบำรุง" รับมอบของขวัญวันเด็กจากคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กิจกรรม 7 สี คิดดี คิดส์เดย์ เด็กไทยยุคใหม่ หัวใจ HD"
>> คลิก <<

26 ธันวาคม 2557
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของคณะครู
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก <<

26 ธันวาคม 2557
พิธีทําบุญตักบาตร และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครูและนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก <<

25 ธันวาคม 2557
นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และนักเรียน ร่วมต้อนรับพิธีฉลองพัดยศชั้นพิเศษ หลวงพ่อชำนาญ
ณ วัดบางกุฎีทอง
>> คลิก <<25 ธันวาคม 2557
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 8
ณ สำนักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
>> คลิก <<


25 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก <<

23 - 24 ธันวาคม 2557
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก <<5 ธันวาคม 2557
พิธีทําบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>> คลิก <<


4 ธันวาคม 2557
พิธีมอบรางวัลโครงการค่ายเยาวชนทรู
"สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้"
>> คลิก <<

4 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>> คลิก <<


28 พฤศจิกายน 2557
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


25 พฤศจิกายน 2557
ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
>> คลิก <<

17-21 พฤศจิกายน 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รัยรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 64 ระดับเขต สพม.4 กลุ่มที่ 1 (กลุ่มสัตตบงกช)
>> คลิก <<13-14 พฤศจิกายน 2557
โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประจำปีการศึกษา 2557
>>คลิก<<


13-14 พฤศจิกายน 2557
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 >>คลิก<<

12 พฤศจิกายน 2557
การสอบธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ประจำปีการศึกษา 2557
>>คลิก<<


8 พฤศจิกายน 2557
การแข่นขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
กลุ่มสัตตบงกช สพม.4
ประธานศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
>>คลิก<<


26 กันยายน 2557
พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประจำปีการศึกษา 2557
>>คลิก<<

16 กันยายน 2557
กิจกรรมนักเรียนมุฑิตาจิต
แด่คุณครูเกษียณอายุราชการ
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<

22 สิงหาคม 57
กิจกรรมรับการนิเทศ ติดตาม
จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
>> คลิก<<

18-22 สิงหาคม 57
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<

17-19 สิงหาคม 57
กิจกรรม แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
>> คลิก<<

14 สิงหาคม 2557
พิธีไหว้ครู ครอบครู
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<


8 สิงหาคม 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ที่สอบได้นักธรรมโท ตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก <<8 สิงหาคม 2557
พิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<


8 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก <<


29 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<

22 กรกฏาคม 2557
คณะกลองยาวโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี
ร่วมการแสดงในมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ท้องสนามหลวง
>> คลิก
<<


10 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2557
>> คลิก
<<

1 กรกฎาคม 2557
การสวนสนามของกองลูกเสือ
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนปทุมวิไล
>> คลิก<<

1 กรกฎาคม 2557
การสวนสนามของกองลูกเสือ
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<

28 มิถุนายน 2557
กิจกรรมการแข่งขันเทควันโด
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>> คลิก<<

27 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ณ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
>> คลิก<<

26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
>> คลิก<<

12 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<

6 มิถุนายน 2557
กิจกรรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก<<

5 มิถุนายน 2557
กิจกรรมทัศนศึกษา ชมภาพยนตร์
เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนยุทธหัตถี
ณ โรงภาพยนต์ Major Rangsit
>> คลิก
<<

4 มิถุนายน 2557
คณะกลองยาวโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ร่วมแสดงในงาน" เทศกาลเที่ยวเมืองไทย"
ณ เมืองทองธานี
>> คลิก<<

1 มิถุนายน 2557
กิจกรรม"วันเพื่อลูกรัก"
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557
>> คลิก
<<


21 พฤษภาคม 2557
คณะกลองยาวโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ร่วมแสดงในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
>> คลิก
<<


20 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมพิธีมอบรางวัล "โครงการเธอแรงบันดาลใจ"
>> คลิก<<

18 พฤษภาคม 2557
คณะกลองยาว
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ร่วมแสดงในงานมหกรรมกีฬาไทย
เฉลิมพระเกียรติ
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
>> คลิก <<

16 พฤษภาคม 2557
แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับย้าย
และบรรจุใหม่
>> คลิก
<<

8 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก<<

28 มีนาคม 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
>> คลิก
<<

18-19 มีนาคม 2557
งานปิดทองรูปเหมือน
หลวงปู่รามัญมุนี
และงานประจำปีศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ๊
>> คลิก<<

2 มีนาคม 2557
พิธีมอบโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
และโล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในการจัดการประกวด
โครงการจิตอาสาต้นแบบ
งานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปีที่ 2
>> คลิก<<

2 มีนาคม 2557
กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครูมงคล ธูปกระจ่าง
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก
<<


13 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการวีระพงค์ ประดิษฐ์
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

>> คลิก
<<


11 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการชวา หมื่นมี
ณ หอประชุม
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก<<

30 มกราคม 2557
โครงการพี่ช่วยน้อง รร.ปทุมนันท์ ร่วมกับ รร.คณะราษฎร์ฯ
>> คลิก
<<


29 มกราคม 2557
การประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์
>> คลิก
<<

28 มกราคม 2557
การกำกับ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก<<

24-26 มกราคม 2557
กิจกรรมการอบรมบรรเทาสาธารณภัย
>> คลิก<<

23 มกราคา 2557
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนร่วม
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก<<

22 มกราคม 2557
กิจกรรมรับการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

>> คลิก <<

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2012
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com