โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ผ่านการประเมิน...ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน...รุ่นที่ 3...

 
Website Traffic Statistics

 


29 ธันวาคม 2559
กิจกรรมปีใหม่ของบุคลากรและงานเลี้ยงส่งครูอนุชา มาคะวงค์
เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

29 ธันวาคม 2559
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และการจับสลากมอบของขวัญแก่นักเรียน
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

27-28 ธันวาคม 2559
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 "นันทมุนีเกม 2016"
ณ สนามกีฬา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

23 ธันวาคม 2559
ผู้บริหารและคณะครูมอบกระเช้าปีใหม่และ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่
>> คลิก <<

16-18 ธันวาคม 2559
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ณ จังหวัดจันทบุรี (ศิลปะ การงานอาชีพ)
>> คลิก <<

8 ธันวาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

6 ธันวาคม 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี
>> คลิก <<

1 ธันวาคม 2559
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

28 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๖ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม1)
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ได้รับเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ “๑ ทศวรรษ
ต้นกล้าพลังงาน” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
>> คลิก <<

25 พฤศจิกายน 2559
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

21 พฤศจิกายน 2559
การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

19 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

19 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
>> คลิก <<

14 พฤศจิกายน 2559
ครูและนักเรียนร่วมทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ณ บางหลวง
>> คลิก <<

14 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมการรณรงค์การประกันภัย ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

11 พฤศจิกายน 2559
ครู นักเรียน และแม่บ้านจัดทำริบบิ้น และทางโรงเรียนได้มอบริบบิ้น
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี
>> คลิก <<

11 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


10 พฤศจิกายน 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาลี วัฒนเขจร และรองผู้อำนวยการ นางภัทวดี รอดวงษ์
พบนักเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


10 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมต้อนรับ นางภัทวดี รอดวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

9 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมต้อนรับ นายชาลี วัฒนเขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


8-9 พฤศจิกายน 2559
งานเลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการ.นายวีรพงค์ ประดิษฐ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


6 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

4-5 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
ณ ค่ายลูกเสือสวยสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ
>> คลิก <<


3 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังฯ เนื่องในพิธีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ โรงเรียนสามโคก
>> คลิก <<


20-21 ตุลาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์ บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
หลักสูตร Active Learning ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323
>> คลิก <<

23 กันยายน 2559
งานเกษียณ ครูลมัย รูปโฉม ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


23 กันยายน 2559
งานมุทิตาจิต ครูลมัย รูปโฉม ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


7 กันยายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

2 กันยายน 2559
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
>> คลิก <<


1 - 2 กันยายน 2559
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ม.3
ณ ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
>> คลิก <<


31 สิงหาคม 2559
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

29 สิงหาคม 2559
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


25 สิงหาคม 2559
พิธีไหว้ครู ครอบครู ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


22-26 สิงหาคม 2559
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ห้องสมุด โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

18 สิงหาคม 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

12 สิงหาคม 2559
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง
>> คลิก <<

11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

8 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2559
ณ ห้องสมุด โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

4 สิงหาคม 2559
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันพาเหลดและฟุตบอล มหกรรมกีฬานักเรียน - นักศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ ปี2559
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

3 สิงหาคม 2559
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนตรนารี ม.2 ปี 2559
ณ วัดบางหลวง
>> คลิก <<

3 สิงหาคม 2559
พิธีเข้าประจำหมู่ของยุวกาชาด
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ปี2559
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

23 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมค่ายบูรณาการไทย - คณิต คิดสร้างสรรค์
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

22 กรกฎาคม 2559
การประกวดขบวนพาเหรดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประจำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
>> คลิก <<

1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

30 มิถุนายน 2559
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ แหล่งเรียนรู้ชมรมอนุสรณ์สถาน
>> คลิก <<

29 มิถุนายน 2559
โครงการอาสาสมัคร เพื่อความมั่นคงจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

28 มิถุนายน 2559
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
>> คลิก <<

26 มิถุนายน 2559
คณะกลองยาว รร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอทาวน์
>> คลิก <<

25 มิถุนายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

22 มิถุนายน 2559
พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

20 - 24 มิถุนายน 2559
การประกวดการคัดลายมือ-อ่านทำนองเสนาะ-แต่งคำประพันธ์-ปั้นดินน้ำมัน-วาดภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

16 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

4 มิถุนายน 2559
งานคืนสู่เหย้า ชาวเหลืองแดง
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

4 มิถุนายน 2559
งานทำบุญโรงเรียน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

29 พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

27 พฤษภาคม 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนสวยด้วยมือเรา
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

19 พฤษภาคม 2559
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดบางหลวง
>> คลิก <<

18 พฤษภาคม 2559
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรารถนาและคุณครูเบญจมาวรรณ์
ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

13 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่เข้าระหว่างปี
>> คลิก <<

11 เมษายน 2559
ฝ่ายบริหารรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สพม.4
>> คลิก <<

10 เมษายน 2559
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัวเข้าศึกษา
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

9 เมษายน 2559
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัวเข้าศึกษา ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

7 เมษายน 2559
รายงานตัวนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

31 มีนาคม 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

31 มีนาคม 2559
การประชุมคณะครูประจำเดือน ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

29 มีนาคม 2559
การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

26 มีนาคม 2559
งานประจำปี ศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ๊
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

23 มีนาคม 2559
พิธีอัญเชิญศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ๊
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


27 พฤศจิกายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<25 พฤศจิกายน 2558
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

20 พฤศจิกายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการยุวชนประกัน
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


16-18 พฤศจิกายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<8 พฤศจิกายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2012
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com