โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ผ่านการประเมิน...ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน...รุ่นที่ 3...

 
Website Traffic Statistics

 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการใช้งาน Star Software
>> คลิก <<

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
>> คลิก <<

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> คลิก <<

วันที่ 22-24 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กศจ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 21 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี2560
>> คลิก <<

วันที่ 19-20 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ชั้นม.1 และม.4
>> คลิก <<

วันที่ 17 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวงานพระปทุม วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 8 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<


วันที่ 4-5 เมษายน 2560 
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาบุคลากรครู จ.เพชรบุรี 
>> คลิก <<


วันที่ 2 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<


วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม "สายใยสายสัมพันธ์" โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 27 -30 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1และม.4
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว งานนมัสการปิดทอง
หลวงพ่อพระปทุมธรรมราช
ณ วัดบางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<


วันที่ 24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การบริหารการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทย ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง 4 ปี
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 11 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว สพม.4 ณ สนามสอบ
โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

10 มีนาคม 2560
การ ประชุมสมาคมศิษ์เก่า
>> คลิก <<

9 มีนาคม 2560
การเลี้ยงอำลาครูจีน
>> คลิก <<


7 มีนาคม 2560
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2560
>> คลิก <<

2 มีนาคม 2560
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครูมงคล ธูปกระจ่าง
>> คลิก <<

20-21 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.6 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
>> คลิก <<

15 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

15 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
>> คลิก <<

8 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
>> คลิก <<

8 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559
>> คลิก <<

2 กุมภาพันธ์ 2560
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<


26-27 มกราคม 2560
การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการอบรมสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


18 มกราคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่66 จ.จันทบุรี
>> คลิก <<

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2012
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com