SAR โรงเรียน ปีการศึกษา2563
18 ก.ย. 64 แบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีน โควิด-19 “Pfizer” (ตามความสมัครใจ)ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี
1 ต.ค 64 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
8 ต.ค 64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
8 ต.ค 64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแม่บ้าน
20 ก.ย 64 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน
28 ก.ย 64 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา