0

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คลิกด

เอกสาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำปี 2562 [ดาว์นโหลด]

1 มิ.ย. 63 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและติดตั้งครภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
10 เม.ย.63 >ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต ด้านหลังอาคารเรียน 2
9 เม.ย.63 >ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
30 มี.ค.63

>>ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต ด้านหลังอาคารเรียน 2

30 มี.ค.63 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24 มี.ค.63 >>ประกาศราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
10 มี.ค.63 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 มี.ค. 63 >>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ประเภทนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนเดิม
24 ก.ค. แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2)
21 ก.ค. >> ไฟล์ ปพ.5 คลิก
12 ก.ค. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
6 ก.ค. ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.
7 มี.ค. >>ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)
17 มี.ค. >>แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของคร(doc)
16 มี.ค. >แนวทางการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (doc)
7 มี.ค. >>คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน
6 มี.ค. >สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(doc)
3 มี.ค. >>แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  (doc)
ฝ่ายวิชาการ >>แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้<<
ฝ่ายวิชาการ ประกาศแจ้งนักเรียนแก้ผลการเรียน 0, ร, มส
ฝ่ายวิชาการ >> ประกาศผลการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
ภาพกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4
>> คลิก <<
วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายอู่ทองศักดิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
>> คลิก <<
วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2019
>> คลิก <<

วันที่ 14 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาวนันทมุนี
>> คลิก <<

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
>> คลิก <<

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
>> คลิก <<

วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ภาพกิจกรรมพิธีรับตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 12 ตุลาคม 2562
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป
>> คลิก <<
วันที่ 28 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรม ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน งานเกษียณอายุราชการครูถมรัตน์ ตั้นเส้ง
>> คลิก <<
วันที่ 10 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด
>> คลิก <<
วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
>> คลิก <<
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
>> คลิก <<
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง
>> คลิก <<

วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมนักเรียนทำงานจิตอาสาช่วยงาน โรงพยาบาลปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 3 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมจิตอาสา เยี่ยมผู้ป่วย
>> คลิก <<

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรมการนิเทศงานเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 2 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571 email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th