โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เชิญชมภาพวิดีโอแนะนำศูนย์
ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
Website Traffic Statistics

 


 

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
<<ดาว์นโหลดคู่มือ>>
คู่มือระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม
<<ดาว์นโหลดคู่มือ สำหรับครู >>
<<ดาว์นโหลดคู่มือ สำหรับผู้ปกครอง >>
<<แบบสอบถามระบบผู้ปกครองสัมพันธ์ >>
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.2560 [เข้าระบบ]

22 พ.ย. 60 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ ล
9 พ.ย.60 >>การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน๒๑๖ล
25 ต.ค.60 >>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 มิ.ย.60 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง สุขใจ..เมื่อมีประกัน
14 ก.ค. 59 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง รักนี้มีประกัน
8 ก.ค. 59 >> สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
24 ก.ค.60 แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
21 ก.ค. 60 >> ไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
12 ก.ค.60 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
6 ก.ค.60 ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.
7 มี.ค.60 >>ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus) ปีการศึกษา 60
17 มี.ค. 60 >>แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของคร(doc)
16 มี.ค. 60 >แนวทางการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (doc)
7 มี.ค.60 >>คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ค. 2560
6 มี.ค. 60 >สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(doc)
3 มี.ค. 60 >>แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2559 (doc)
ฝ่ายวิชาการ >>แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้<<
ฝ่ายวิชาการ ประกาศแจ้งนักเรียนแก้ผลการเรียน 0, ร, มส ภายในวันที่ 2-10 มิ.ย.58
ฝ่ายวิชาการ >> ประกาศผลการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 <<
 
วันที่ 9 พศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<

วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมการติว O-NET ระดับชั้นม.6
>> คลิก <<

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปรับพฤติกรรมนักเรียน
>> คลิก <<
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวจุดเทียนขาวถวายอาลัย ครั้งสุดท้าย ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571 email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th