0

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำปี 2562 [ดาวน์โหลด]

ตารางเรียน แบบ on-site เต็มรูปแบบ
ประจำปี 2563 [ดาวน์โหลด]

แบบรายงานการนิเทศการสอน 2563 กลุ่มสาระฯ [ดาวน์โหลด]6 ก.ค.63 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

1 มิ.ย. 63

>>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและติดตั้งครภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
10 เม.ย.63 >ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต ด้านหลังอาคารเรียน 2
9 เม.ย.63 >ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
30 มี.ค.63

>>ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต ด้านหลังอาคารเรียน 2

30 มี.ค.63 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24 มี.ค.63 >>ประกาศราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
10 มี.ค.63 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 มี.ค. 63 >>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ประเภทนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนเดิม
24 ก.ค. แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2)
21 ก.ค. >> ไฟล์ ปพ.5 คลิก
12 ก.ค. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
6 ก.ค. ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.
7 มี.ค. >>ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)
17 มี.ค. >>แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของคร(doc)
16 มี.ค. >แนวทางการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (doc)
7 มี.ค. >>คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน
6 มี.ค. >สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(doc)
3 มี.ค. >>แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  (doc)
ฝ่ายวิชาการ >>แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้<<
ฝ่ายวิชาการ ประกาศแจ้งนักเรียนแก้ผลการเรียน 0, ร, มส
ฝ่ายวิชาการ >> ประกาศผลการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4
>> คลิก <<
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี ๒๕๖๓ ี
>> คลิก <<
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
>> คลิก <<

ววันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ี
>> คลิก <<

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรม Block Course 2563
>> คลิก <<

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๕ และ ๑๘ ปี โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ได้มีการซ้อมทีมกับโรงเรียนหอวังปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน
>> คลิก <<

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” เข้ารับการอบรมออนไลน์
>> คลิก <<

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ครูโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ Design Thinking For Education”
>> คลิก <<

๑๗- ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" เข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปลองดอง
>> คลิก <<
วันที่ 10 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด
>> คลิก <<
วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
>> คลิก <<
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
>> คลิก <<
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง
>> คลิก <<

วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมนักเรียนทำงานจิตอาสาช่วยงาน โรงพยาบาลปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 3 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมจิตอาสา เยี่ยมผู้ป่วย
>> คลิก <<

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรมการนิเทศงานเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571 email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th