โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

เชิญชมภาพวิดีโอแนะนำศูนย์
ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
Website Traffic Statistics

 
15-19 ก.พ.59
>>ส่งแบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ หมดสิทธิ์สอบ (วผ.2.2)


เรื่อง
ดาวน์โหลด
>> แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ
>> แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 
 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2015
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun@pathumnun.ac.th