โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ผ่านการประเมิน...ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน...รุ่นที่ 3...

 
Website Traffic Statistics

 

สรุปแบบสอบถาม
 
- แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- สรุปแบบสอบถามโครงการค่ายวิชาการฯ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2557
- สรุปแบบสอบถามโครงการค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ม.ต้น
- สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในการศึกษาต่อ
- สรุปแบบสอบถามกิจกรรมทัศนศึกษา ฯ ชมภาพยนต์
- สรุปแบบสอบถามกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
- สรุปแบบสอบถามกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
- สรุปแบบสอบถามกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักธรรมชั้น ตรี โท
 
 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2012
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com