พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมผลงาน วันนักประดิษฐ์ 2559

Thumbnail Image Table
IMG_0001.JPG
16/2/2559 16:37:21
Size (KB)  :  184 KB
IMG_0002.JPG
16/2/2559 16:37:22
Size (KB)  :  185 KB
IMG_0003.JPG
16/2/2559 16:37:23
Size (KB)  :  183 KB
IMG_0004.JPG
16/2/2559 16:37:23
Size (KB)  :  182 KB
IMG_0005.JPG
16/2/2559 16:37:24
Size (KB)  :  183 KB
IMG_0006.JPG
16/2/2559 16:37:24
Size (KB)  :  187 KB
IMG_0007.JPG
16/2/2559 16:37:25
Size (KB)  :  190 KB
IMG_0008.JPG
16/2/2559 16:37:25
Size (KB)  :  194 KB
IMG_0010.JPG
16/2/2559 16:37:26
Size (KB)  :  191 KB
IMG_0012.JPG
16/2/2559 16:37:26
Size (KB)  :  213 KB
IMG_0014.JPG
16/2/2559 16:37:27
Size (KB)  :  203 KB
IMG_0015.JPG
16/2/2559 16:37:27
Size (KB)  :  175 KB
IMG_0016.JPG
16/2/2559 16:37:28
Size (KB)  :  175 KB
Pages:     1