พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (DOTA)

Thumbnail Image Table
IMG_0048.JPG
23/2/2559 14:01:31
Size (KB)  :  190 KB
IMG_0049.JPG
23/2/2559 14:01:32
Size (KB)  :  195 KB
IMG_0050.JPG
23/2/2559 14:01:33
Size (KB)  :  208 KB
IMG_0051.JPG
23/2/2559 14:01:33
Size (KB)  :  207 KB
IMG_0052.JPG
23/2/2559 14:01:34
Size (KB)  :  207 KB
IMG_0053.JPG
23/2/2559 14:01:35
Size (KB)  :  202 KB
IMG_0054.JPG
23/2/2559 14:01:36
Size (KB)  :  196 KB
IMG_0055.JPG
23/2/2559 14:01:36
Size (KB)  :  190 KB
IMG_0056.JPG
23/2/2559 14:01:37
Size (KB)  :  197 KB
IMG_0057.JPG
23/2/2559 14:01:38
Size (KB)  :  198 KB
Pages:     1