สพม.เขต 4 ตรวจเยี่ยม การสอบข้อสอบกลาง สพฐ ประจำปีการศึกษา 2558

Thumbnail Image Table
IMG_0074.JPG
23/2/2559 14:02:54
Size (KB)  :  135 KB
IMG_0075.JPG
23/2/2559 14:02:54
Size (KB)  :  134 KB
IMG_0076.JPG
23/2/2559 14:02:55
Size (KB)  :  128 KB
IMG_0077.JPG
23/2/2559 14:02:56
Size (KB)  :  138 KB
IMG_0078.JPG
23/2/2559 14:02:56
Size (KB)  :  126 KB
IMG_0079.JPG
23/2/2559 14:02:57
Size (KB)  :  138 KB
IMG_0080.JPG
23/2/2559 14:02:58
Size (KB)  :  141 KB
IMG_0081.JPG
23/2/2559 14:02:58
Size (KB)  :  163 KB
IMG_0082.JPG
23/2/2559 14:02:59
Size (KB)  :  139 KB
IMG_0084.JPG
23/2/2559 14:03:00
Size (KB)  :  118 KB
IMG_0085.JPG
23/2/2559 14:03:00
Size (KB)  :  154 KB
IMG_0086.JPG
23/2/2559 14:03:01
Size (KB)  :  152 KB
IMG_0088.JPG
23/2/2559 14:03:01
Size (KB)  :  130 KB
IMG_0089.JPG
23/2/2559 14:03:02
Size (KB)  :  137 KB
IMG_0090.JPG
23/2/2559 14:03:03
Size (KB)  :  154 KB
IMG_0091.JPG
23/2/2559 14:03:04
Size (KB)  :  149 KB
IMG_0093.JPG
23/2/2559 14:03:04
Size (KB)  :  149 KB
IMG_0094.JPG
23/2/2559 14:03:05
Size (KB)  :  154 KB
IMG_0095.JPG
23/2/2559 14:03:05
Size (KB)  :  147 KB
IMG_0097.JPG
23/2/2559 14:03:06
Size (KB)  :  146 KB
IMG_0098.JPG
23/2/2559 14:03:07
Size (KB)  :  124 KB
IMG_0099.JPG
23/2/2559 14:03:07
Size (KB)  :  137 KB
IMG_0100.JPG
23/2/2559 14:03:08
Size (KB)  :  142 KB
IMG_0101.JPG
23/2/2559 14:03:09
Size (KB)  :  145 KB
IMG_0102.JPG
23/2/2559 14:03:10
Size (KB)  :  154 KB
IMG_0103.JPG
23/2/2559 14:03:11
Size (KB)  :  138 KB
IMG_0104.JPG
23/2/2559 14:03:11
Size (KB)  :  143 KB
IMG_0106.JPG
23/2/2559 14:03:12
Size (KB)  :  164 KB
IMG_0108.JPG
23/2/2559 14:03:12
Size (KB)  :  148 KB
IMG_0109.JPG
23/2/2559 14:03:13
Size (KB)  :  127 KB
Pages:     1