โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ผ่านการประเมิน...ต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน...รุ่นที่ 3...

 
Website Traffic Statistics

 


23 มีนาคม 2559
พิธีอัญเชิญศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ๊
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


27 พฤศจิกายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<25 พฤศจิกายน 2558
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

20 พฤศจิกายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการยุวชนประกัน
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


16-18 พฤศจิกายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<8 พฤศจิกายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

14 พฤศจิกายน 2558
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
>>คลิก<<


เดือนตุลาคม 2558
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ณ วัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>>คลิก<<2 ตุลาคม 2558
อบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครูปทุมนันท์หัวใจไอที
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323
>>คลิก<<

29 กันยายน 2558
งานมุทิตาจิตแด่ ครูอนุสรณ์ ศรีบุญสุข
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


25 กันยายน 2558
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
>>คลิก<<25 กันยายน 2558
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง องค์พระปฐมเจดีย์ ฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม
>>คลิก<<

25 กันยายน 2558
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นมัสการหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ในตลาดโบราณบางพลี 150 ปี จังหวัดสมุทรปราการ
>>คลิก<<


18 กันยายน 2558
สัตตบงกชสัมพันธ์ และงานมุทิตาคารวะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<17 กันยายน 2558
งานมุทิตาจิตแด่ ครูอนุสรณ์ ศรีบุญสุข
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

9 กันยายน 2558
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<2 กันยายน 2558
กิจกรรม Singha Sport show กับนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทย
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<27 สิงหาคม 2558
งานพิธีไหว้ครู ครอบครู ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

26 สิงหาคม 2558
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


24 สิงหาคม 2558
แสดงความยินดีกับ นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม ครูคณิตศาสตร์
>>คลิก<<18 สิงหาคม 2558
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

15 สิงหาคม 2558
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<7 สิงหาคม 2558
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
>>คลิก<<

3 สิงหาคม 2558
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด (สพม.4) และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


29 กรกฎาคม 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<27 กรกฎาคม 2558
การระดมทุนจัดขบวนกลองยาวและต้นเทียนแห่รับบริจาค
ณ ตลาดเมืองปทุมธานี
>>คลิก<<

24 - 27 กรกฎาคม 2558
Global Science LinkSingapore 2015 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท Best idea
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์
>>คลิก<<


14 กรกฎาคม 2558
พิธีมอบรถเข็นคนพิการ เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดนไทย-ญี่ปุ่น โดยมี คุณวิภาดา สีตบุตร นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก มาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


3 กรกฎาคม 2558
โครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

1 กรกฎาคม 2558
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ โรงเรียนปทุมวิไล
>>คลิก<<


1 กรกฎาคม 2558
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามหน้าอาคาร 2 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<26 มิถุนายน 2558
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

24 มิถุนายน 2558
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ อ.ภาวดี แก้วเหลา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


19-20 มิถุนายน 2558
การอบรมซ่อมรถเข็นและช่วยเหลือคนพิการ เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดนไทย-ญี่ปุ่น
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<

19 มิถุนายน 2558
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
>>คลิก<<

18 มิถุนายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด ปีการศึกษา 2557
>>คลิก<<


17 มิถุนายน 2558
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<


16 มิถุนายน 2558
คณะผู้บริหารมาแสดงความยินดีกับ ผอ.สาคร ไปด้วย เข้ารับตำแหน่ง ณ รร.สังฆรักษ์บำรุง
>>คลิก<<

15 มิถุนายน 2558
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558
>>คลิก<<


11 มิถุนายน 2558
ต้อนรับครูสำราญ คงถวิลวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
>>คลิก<<11 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
>>คลิก<<

8 มิถุนายน 2558
เลี้ยงส่งบุคลากรย้ายและต้อนรับครูใหม่พร้อมนักศึกษาฝึกสอน
>>คลิก<<28 พฤษภาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>>คลิก<<

27 พฤษภาคม 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
>> คลิก <<

24 พฤษภาคม 2558
กิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก" ประจำปีการศึกษา 2558
>> คลิก <<

20-21 พฤษภาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
>> คลิก <<

15 พฤษภาคม 2558
เลี้ยงส่งบุคลากรย้าย
>> คลิก <<

15 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
>> คลิก <<

4-10 เมษายน 2558
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำรัสเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๒๐
>> คลิก <<2 เมษายน 2558
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางหลวง
>> คลิก <<30 มีนาคม 2558
กิจกรรมสายใยสายสัมพันธ์น้องพี่ปทุมนันท์
>> คลิก <<

7-8 มีนาคม 2558
งานปิดทองรูปเหมือน หลวงปู่รามัญมุนี และงานประจำปีศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ๊
>> คลิก <<2 มีนาคม 2558
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครูมงคลและผู้บริหาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<18 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

16 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ขอบคุณภาพจาก สพม. 4
>> คลิก <<


5 กุมภาพันธ์ 2558
ดร. วีระพงษ์ เดชบุญ ผอ. สพม.4 ตรวจราชการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


4 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนปทุมวิไล สพม. 4
>> คลิก <<

31 มกราคม 2558
ร่วมพิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ปธ.๙,พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เจ้าคณะตำบลบางหลวง
>> คลิก <<30 มกราคม 2558
พิธีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงหอประชุมของโรงเรียน”
>> คลิก <<

28-31 มกราคม 2558
ค่ายเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ณ วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี
>> คลิก <<

23 มกราคม 2558
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
>> คลิก <<23 - 24 มกราคม 2558
โครงการวัฒนธรรมสัญจร (ค่ายกลองยาว) จังหวัดสุพรรณบุรี
>> คลิก <<


16 มกราคม 2558
วันครู 16 มกราคม 2558 สพม.4 (ปทุมธานี)
ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยทานพงศธร สัจจชลพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
>> คลิก <<

6 มกราคม 2558
ผู้บริหารโรงเรียนปทุมธานี "นันทุมนีบำรุง" รับมอบของขวัญวันเด็กจากคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กิจกรรม 7 สี คิดดี คิดส์เดย์ เด็กไทยยุคใหม่ หัวใจ HD"
>> คลิก <<26 ธันวาคม 2557
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของคณะครู
ประจำปีการศึกษา 2557
>> คลิก <<โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2012
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th